Klapbro i Ribe, NEJ TAK. Men JA TAK til udvidelse af A11/24 og en tunnel ved Bjerrumvej/Holmevej.

Kommentarer

#2

Det skal droppes

Klaus Sandfeld (Ribe, 2019-10-01)

#4

Der skal jo ikke store sejlskibe og de skibe der skal kan ligge masten ned de såkaldte Hollænder både.

Karl Chr Larsen (Billum, 2019-10-01)

#5

Jeg mener det er spild af borgernes penge.

Ole Bruun Kristensen (Ilskov , 2019-10-01)

#6

Spild af penge

Søren Vestergaard Christensen (Ribe, 2019-10-01)

#10

Klapbroen er spild af penge!!!

Hans Jørn Thoning Hansen (Egebæk Ribe, 2019-10-01)

#11

Håber den blir skrottet.

Inge Povlsen (Ribe, 2019-10-01)

#13

Skal bare skrottes. Brug pengene på de ældre.

Inge Povlsen (Ribe, 2019-10-01)

#14

Fordi ideen er tåbelig, og at pengene hellere skulle bruges for at forbedre omfartsvejen om Ribe

Ole Bruun (Ribe, 2019-10-01)

#19

Åsystemet er slet ikke egnet for tiltænkt skibsfart og når man snakker om glidende trafik omkring Ribe giver det slet ingen mening med enu en forhindring.

Henrik Caspers (6760 Ribe, 2019-10-01)

#27

Galemandsværk og simpelthen spild af penge.

Brian Schmidt (Ribe, 2019-10-02)

#28

Spild af borgernes penge

Kjeld Anholm (Ribe , 2019-10-02)

#34

Fordi en klapbro vil ødelægge det flow som udvidelsen af omfartsvejen forhåbentlig skal skabe.

Pia Underbjerg (Ribe, 2019-10-02)

#35

Fordi broen er spild af penge

Bjarne Birk (Ribe, 2019-10-02)

#36

Jeg skriver under, fordi 55 mio. eller mere er mange penge blot for at tilgodese måske 5 skibe om året. Pengene burde i stedet for bruges på at forbedre infrastrukturen på strækningen mellem Ribe og Gredstedbro.

Johnny Hansen (Ribe, 2019-10-02)

#37

Behovet for en klapbro ikke er til stede.
Opkørslen mod en ny bro kan starte noget før og slutte senere, så fri højden under broen bliver højere. Evt kunne en lille sejlbåds havn etableres ved det spuns der er lavet til reservebroen,

Karsten Andersen (6740, 2019-10-02)

#38

Klapbroen er en tåbelig beslutning
Vejen hårdt tiltrængt

Hans Nielsen (Bramming, 2019-10-02)

#42

Det er totalt tåbeligt med denne bro.

Karen Nissen (Gredstedbro, 2019-10-02)

#45

De penge til en klapbro ku bruges til noget andet.
Den kommer til at koste alt alt for meget og hemmer også trafikken.
Byg en dæmning og hæv dermed højden så der kan komme større skibe til Ribe. Der kommer bare ingen både af betydning.

Rolf Nissen (Gredstedbro , 2019-10-02)

#48

Fordi at en klapbro er en hel håbløs løsning, som vil genere meget mere end gavne.

Dennis Lydiksen (Ribe, 2019-10-02)

#53

jeg skriver under fordi jeg mener det er et spild at lave en klapbro ved Ribe. Åen er for lav, samt der er ikke plads ved skibbroen til større skibe end dem der er der idag.

Bente Lyngsøe (Ribe, 2019-10-02)

#54

Jeg er fuldstændig enig

Lone Skeem Kummerfeldt (Ribe, 2019-10-02)

#56

Jeg tror ikke på at der kommer store sejlskibe til Ribe

Kaj Mathiesen (Ribe, 2019-10-02)

#57

Jeg ser ikke noget formål med klapbroen.

Mie Stenger (Ribe, 2019-10-02)

#60

Det er en dårlig idé med den klapbro. Det gør ingen gavn, tværtimod, for trafikken.

Charlotte Lydiksen (Ribe, 2019-10-02)

#61

Klapbroen er hul i hovedet og den midlertidig bro nu spærre alt sejlads de næste 3 år frem eller mere.

Kristian Gerken (Ribe, 2019-10-02)

#64

Det er fuldstændig hen i vejret med en klapbro. Hvis det sejlende folk idag kom valfartende til Fanø, så var det måske et grundlag. Men de 100 mil kan bruges bedre

Mikael Frederiksen (6760, 2019-10-02)

#65

Spil af penge

John Nielsen (Gredstedbro, 2019-10-02)

#66

Det er alt for få der får glæde af den , og så kan man holde i lange køer , og den er alt for dyr

Gitte Ebsen (Ribe, 2019-10-02)

#73

Jeg er bruger af åen.

Frank Lund (6800 Varde , 2019-10-02)

#75

Det gider overhovedet ikke noget meningen med den klapbro.

Anni Kramer (Ribe, 2019-10-02)

#76

Der er intet behov for en klapbro og derfor spild af penge.

Steen Bitsch (Gredstedbro, 2019-10-02)

#81

Klapbroen et efter min mening luftkastel og pengene er spildt.

Niels Christian Andersen (Ribe, 2019-10-02)

#84

Spild af penge og bidrage til yderligere forsinkelse af trafikken

Villy Bitsch (Gredstedbro, 2019-10-02)

#85

Det er en tåbelig ide’ med en klapbro. Har boet i Ribe 45 år og har ikke hørt at det på noget har været nødvendig med en klapbro. Og der er sgu’ ikke nok vand i åen til sejlskibe med mast. Og hvor skal skibene lægge til.😂😂😂

Vaks Josefsen (Ribe, 2019-10-02)

#87

Mener ikke klapbroen er relevant.

Jens-Jørn Thomsen (Skærbæk, 2019-10-02)

#90

Spild af penge til en klapbro, som ikke tjener noget formål

Inga Bitsch (Gredstedbro, 2019-10-02)

#92

Jeg kan ikke se formålet med flere og større skibe i Ribe havn. Det er en micro havn, der allerede vi

Lotte Madsen (Ribe, 2019-10-02)

#93

En klapbro giver ingen mening overhovedet, da der er ikke, dybt nok til. Man kunne evt lave en bro med kurve form, vil derfor give noget mere fri højde

Ove Madsen (Ribe , 2019-10-02)

#96

En bremseklods på trafikken og er en enkelt mands projekt, ude af proportioner med virkeligheden.

Leif Fogh Jakobsen (Gredstedbro, 2019-10-02)

#97

Fordi den klapbro er fuldstændig til grin.

Jakob Jensen (6760 ribe, 2019-10-02)

#98

Total pengespild

Anne Andresen (Ribe, 2019-10-02)

#101

Det er et fuldstændigt vanvittigt projekt.

Arne Esmann Pedersen (Ribe , 2019-10-02)

#104

Fuldstændig tåbeligt at bruge så mange penge på en bro de skibe der vil ind til Ribe kan ca 90 0/0 nok lige masten ned

Poul Erik Rasmussen (6771 Gredstedbro , 2019-10-02)

#106

Spild af penge. I et åløb med vanddybde på under 1 meter ofte, så vil sejlbåde med store køl ikke kunne sejle der, så derfor ingen brug for klapbroen.

Allan Jessen (6690 Gørding , 2019-10-02)

#108

klapbro er overflødig. tåbelig project.

kaja pedersen (ribe, 2019-10-02)

#110

Jeg skriver under fordi det er total spild af penge. Ingen større både kan sejle i Ribe å og masteskibene kan ligge deres master ned.

Karen Skak Søndergaard (Vilsev, 2019-10-02)

#112

Lav den gamle lidt højere .og færdig med det

Jens Bruun (Ribe, 2019-10-02)

#113

Det er ikke realistisk at have en klapbro..

Marianne Jensen (Vardr, 2019-10-02)

#115

Det er noget være pjat at få den klapbro. Vandet i åen er ikke dybt nok til at få skibe ind til Skibbroen. Derfor mit NEJ

Dorthe Andresen (Ribe, 2019-10-02)

#116

Klapbroen og linjeføring af hovedvejen A11 gik direkte i mod indstillingen fra Esbjerg Byråd og erhvervslivets ønsker. (Vindmøller).

Jan Flotin (6760 , 2019-10-02)

#120

Det er spild af resurser.

Mille Lund (Vesterbæk, 2019-10-02)

#121

Bådene må lægge til uden for omfartsvejen. Hele udvidelsen af omfartsvejen er en fejldisposition.

Inge Schaumann (6670 Holsted, 2019-10-02)

#122

Jeg er fra Ribe/Esbjerg egnen og har samme holdning som mange andre at den bro ville være forfærdelig..

Karsten Staael (Frederikshavn, 2019-10-02)

#123

hellere bedre infrastruktur end en overflødig klapbro

Lars Rytter (Tønder, 2019-10-02)

#126

det er et tåbeligt projekt - der er ingen vand i åen til de større skibe

ole jensen (ribe, 2019-10-02)

#131

Jeg skriver under fordi jeg ikke mener det vil være nogen fordel med en klapbro over Ribe å for bilisterne. Vejen er i perioder så presset at hvis man så yderligere skal standse trafikken for at åbne/lukke broen bliver det til en ren trafikprop og gevinsten ved en udvidelse er/vil dermed være væk.

Ehm Falk (Rømø, 2019-10-02)

#148

Fordi at der ikke er vand nok i åen til at sejlbåde vil benytte sig af broen

Per Lyst (Føvling , 2019-10-02)

#154

Der kan aldrig komme skibe ind der har brug for klapbro. De stikker for dybt. Det vil også genere trafikken voldsomt.

Benny Thomsen (Mandø , 2019-10-02)

#155

Jeg skriver under fordi at jeg arbejder inden for unge- og ældreområdet. Derfor vil jeg mene at pengene kunne gavne et bedre sted.

Maria Hansen (Ribe , 2019-10-02)

#159

Det er for dyrt pengene kan bruges bedre andre steder.

Uffe Nissen (Gørding, 2019-10-02)

#161

Drop det

Niels aage Christensen (Roager, 2019-10-02)

#171

Jeg skriver under på dette gode forslag som også vil gavne mig selv og rigtig mange andre cykelister.

Kent Jørgensen (Ribe, 2019-10-02)

#176

Der er ikke noget reelt behov for en klapbro

Frank Steiness (Ribe, 2019-10-02)

#179

Jeg skriver under fordi jeg synes klapbroen skal droppes og der skal laves en tunnel ved Bjerrumvej-Holmevej

Ida Imhoff (Ribe, 2019-10-02)

#182

Det absolut ingen mening giver at skulle bruge penge på en klapbro!!!

Ida Gram (Esbjerg , 2019-10-02)

#187

Drop klapbroen, det er spild af pengen.

Tina schmidt (Øster vedsted , 2019-10-03)

#189

Gammel Ribepige og den klapbro er da det dummeste nogensinde

Lone Bruun (Bramming, 2019-10-03)

#193

Det er en elendig idé, der koster en helved masse penge der kunne gå til alt muligt andet der støtter borgerne i Ribe! Med en klapbro ind til Ribe, vil medføre man også skulle udvide inde ved selve gågaden da vandet er for lavt til skibene overhovedet kan komme derind OG hvor skulle alle de “besøgene” ligge til kaj? Vil man fjerne alle de flotte nuværende skibe derinde?!

Henriette Brogaard (Ribe, 2019-10-03)

#194

Enig med Klaus

Søren Michaelsen (Ribe, 2019-10-03)

#197

Jeg skriver under fordi behovet for klapbroen er meget lidt undersøgt og så stort en udgift skal være velunderbygget. Jeg kan ikke umiddelbart se hvad den skal gøre godt for.

Helene Ehlers (6780 Skærbæk, 2019-10-03)

#198

Spild af offentlige midler.!

Jens Hansen (Ribe, 2019-10-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...