Stop uddannelsesbesparelserne nu!

Kommentarer

#1603

Jeg skriver under, fordi uddannelse er en investering, ikke en luksus. At spare på uddannelse er at underminere vores egen fremtid.

Helene Brochmann (Gentofte, 2018-10-19)

#1612

Ønsker det må stoppe alle de nedskæringer som forringer vores samfund.

Susanne Kertesz (Svaneke, 2018-10-20)

#1614

Jeg er træt af hele tiden at se min undervisning blive forringet og tiden til vejledning og feedback forsvinde - det er ikke kvalitet!

Line Gullander (Valby , 2018-10-20)

#1615

Jeg skriver under, fordi vi skal have fagligheden i højsædet. Det får vi ikke med de mange besparelser på uddannelsesområdet.

Annelise Eliassen (Nibe, 2018-10-20)

#1623

Arbejder som underviser og mærker hver dag hvor meget besparelserne går udover kvaliteten af mit og vores arbejde og dermed de studerende. Håber inderligt at Danmark får et privat universitet inden mine egne 3 børn skal læse videre, jeg mener simpelthen at kvaliteten af de videregående uddannelser vi tilbyder er for ringe som den er i dag. Og vi har ikke engang nået bunden - der venter flere år med besparelser....

Louise Esko Refshøj (Aalborg, 2018-10-20)

#1626

De mangeårige besparelser har allerede medført mærkbare forringelser af min uddannelse.

Jan Irgens (Taastrup, 2018-10-20)

#1629

Enig

Talal Balou (Højby, 2018-10-20)

#1639

Uddannelse er en investering i en uddannet, vidende, dannet og kultiveret fremtid. Jeg kan ikke bære, at vi med den viden, erfaring og økonomiske ballast vi har i dette land, sætter vitale dele af samfundet over styr. Det er for fattigt og hører ignoranter til.

Kirsten Skov (København, 2018-10-20)

#1644

Uddannelse er den bedste investering i fremtiden.

Henning Haack (Stenløse, 2018-10-21)

#1647

Uddannelse og dannelse er vigtigt i et samfund, og lærere kan ikke presses mere nu

Lislotte Jørgensen (Odense NV, 2018-10-21)

#1653

Det er idioti at skære på uddannelse desuden rammer 2% besparelserne også vore nationale museer - og de reduktioner der p.t. foregår både på uddannelse og og forskning modsvares slet ikke af de midler regeringen siger går tilbage til området.

Anne Birgitte Gotfredsen (Frederiksberg C, 2018-10-21)

#1664

Jeg er gymnasielærer, og personligt ser de konsekvenser, som besparelserne har for elever og lærere.

Anne Borup Jensen (Børkop , 2018-10-21)

#1670

Kære Tommy Ahlers

Jeg ønsker (sammen med mange andre) at få stoppet de årlige 2 %-besparelser på uddannelsesområdet.
Jeg har selv arbejdet i gymnasiesektoren i 37 år, og har gennem tiden mærket såvel fremskridt som tilbagegang indenfor vores område - bl.a. konsekvenser af skiftende regeringers forestillinger om den bedste måde at skabe rammer om undervisningen på skoler, gymnasier og universiteter. Jeg er ikke i tvivl om, at disse såkaldte omprioriteringsbidrag er med til at forringe vores uddannelser og dermed de unges muligheder for at ruste sig til deres arnejdsliv.
Viden er vores vigtigste råstof. Det, vi sparer i dag, vil koste os dyrt i fremtiden.

Anne-Mette Appel Christiansen ( Vordingborg, 2018-10-21)

#1673

Det er håbløst uambitiøst at spare på uddannelse. Det burde stik modsat være et investeringsområde. Men nogle mennesker har fået den ide, at man kan effektivisere tænkning og forståelse. Jeg troede at vi var kommet langt videre, men i stedet regrederer vi som samfund. Det er tragisk.

Jens Peter Laursen (Hjørring, 2018-10-21)

#1680

Jeg skriver under fordi det her er som at skyde sig selv i foden med en bazooka, som Villerslev siger, men bagefter er der intet tilbage af foden. Hvad skal vi med en så udhulet uddannelsessystem at det kun er de rige der kan få råd til gode uddannelser? Stop det.

Jørn Clausen (Mou, 2018-10-21)

#1687

Uddannelse - en ordentlig en af slagsen vel at mærke - er vigtig.

Bente Søren (Aalborg, 2018-10-21)

#1690

Uddannelse må ikke forringes. Den negative udvikling skal stoppes.

Cita nørgård (Aarup, 2018-10-21)

#1717

Vi opnår kun et fattigere samfund ved at spare på vores fremtid!

Mette Christiansen (Galten, 2018-10-22)

#1733

Det eneste, Danmark har at konkurrere på, er viden. Det eneste, vi har at gøre fremtiden bedre med, er viden. Det er selvmord at udhule og nedprioritere viden!

Signe Hermann (København, 2018-10-22)

#1734

Vi inde fra http://www.onlinestrategen.dk/ vil alle gøre en indsats for at stoppe disse besparelser. Vores næste generation skal have en folkeskole der er værd at gå i

Mathias Bergstrup (Køge, 2018-10-22)

#1739

Uddannelse er det vigtigste, vi kan tilbyde vores børn. Uddannelsessystemet kan ikke bære flere forringelser, hvis det skal opretholde kvaliteten.

Christina Stind Rosendahl (Kolding, 2018-10-22)

#1743

Det betaler sig ikke at spare på vores fremtid! Burde hellere investere. Ophæv skattestoppet!!

Maria Bloksgaard (Odense s, 2018-10-22)

#1744

Meget forkert at spare på uddannelsessektoren. Det er herfra, samfundets penge skal komme i fremtiden

Jørgen Nielsen (Odense, 2018-10-22)

#1748

Uddannelsesvilkår skal være lige for alle!

Søs Heiberg (Vanløse, 2018-10-22)

#1755

Det er uhyggeligt svært at drive en uddannelse med den nødvendige kvalitet, når der skal skæres hvert år

Karina Sørensen (Kolding, 2018-10-22)

#1762

Uddannelse er det vigtigste grundstof i vores samfund

Signe Vinther (Kjellerup, 2018-10-22)

#1765

Som lektor på universitetet mærker jeg konsekvenserne for de studerende.

Jes Søe Pedersen (Køge, 2018-10-22)

#1770

Jeg skriver under fordi et godt uddannelsesniveau er helt fundamental for Danmarks succes fremover

Lone Rieskov (Hørsholm, 2018-10-22)

#1772

Vores høje levestandard i fremtiden afhænger af, at vi fortsat har en højt uddannet befolkning. Vores samfund har brug for at ungdommen får lov til at forfølge deres drømme og dygtiggøre sig inden for lige de fag, de brænder for. Også inden for de fag, som ikke fører den direkte og forudsigelige vej til fast arbejde og kummefryser. Hvis alle skal være konforme og kreativiteten trædes under fode, får vi et fattigere samfund, hvor færre "tænker ud af boksen", som det vist hedder på nudansk....

Tine Larsen (Vanløse, 2018-10-22)

#1783

"Fructus incresit opera novo in agro".

Det er alene ved at investere uddannelsesmæssigt kommende generationer, at vi vedbliver at være konkurrencedygtige.

Bonnie V. R. Doktor (Albertslund, 2018-10-22)

#1784

Vi har ikke reelt ikke noget valg. Fortsætter vi ad "effektiviserings og besparelsesvejen" så får de kvalitetsforringelser som allerede har vist sig i mange år alvorlige virkninger på de elever, studerende osv. , som oplever forringelserne.

jens jakob ellebæk (vejle, 2018-10-22)

#1785

Det er vigtigt for arbejdsmarkedet at der uddannes danske akademikere også fremover, så de bidrager til samfundet og den danske velfærdsmodel!

Niels Thomas Lehmberg (Farum, 2018-10-22)

#1800

Fordi studerende fortjener en undervisning og en underviser, der ikke er dikterede af konstant forringede rammer kamoufleret som effektiviseringer. Spar 2 % på antallet af folketingsmedlemmer om året...

Lars Jensen (København, 2018-10-22)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...