Stop uddannelsesbesparelserne nu!

Kommentarer

#8

Jeg er enig med opslaget.

(Vanløse, 2018-10-16)

#20

Uddannelsens kvalitet er afgørende for samfundets udvikling

(Fredericia, 2018-10-16)

#26

Jeg er studerende og synes vi er blevet ramt hårdt nok i forvejen.

(Aalborg, 2018-10-16)

#28

Uddannelse og forskning er Danmarks fremtid og skal ikke besvares!!

(Odense M, 2018-10-16)

#42

Jeg selv er studerende, og uddannelsesloftet fratager mig min frihed.

(Frederiksberg, 2018-10-16)

#47

Besparelser på uddannelser, er besparelser på vores fremtid

(Aars, 2018-10-16)

#48

Danmarks høje standarter for uddannelse er noget, vi både kan og skal være stolte over, og ikke noget, der skal spares væk.

(Hjortshøj , 2018-10-16)

#61

Fordi besparelser på uddannelsesområdet i dette omfang på længere sigt betyder mindre dannelse, viden og demokrati for den enkelte og for samfundet som helhed. Og fordi besparelserne derfor i den sidste ende giver øgede udgifter til at understøtte mennesker, der ikke kan klare sig selv.

(Aarhus, 2018-10-16)

#65

Det er trist og hovedløst at der spares på det bedste ved Danmark. Herunder forskning og uddannelse.

(1620 København V, 2018-10-16)

#86

Støtter i høj grad formålet, selv om jeg siden 2015 har været pensionist!

(Birkerød, 2018-10-16)

#91

Tåbeligt at spare der, hvor der skabes grundlag for udvikling.

(København, 2018-10-16)

#103

Besparelserne forhindrer den nødvendige udvikling af vore uddannelser, så vi kan tilpasse dem fremtidens udfordringer

(Aarhus, 2018-10-16)

#108

Uddannelse er IKKE en udgift, men en investering.

(Frederiksberg, 2018-10-16)

#125

Et ordentligt uddannelsessystem koster penge, og et højt uddannelsesniveau er en forudsætning for, at Danmark kan fortsætte med at være et rigt land med både velstand og velfærd.

(2740 Skovlunde, 2018-10-16)

#128

Fordi jeg som lektor på en videregående uddannelse efterhånden har svært ved at være den undervisning, jeg leverer, bekendt!

(Aalborg, 2018-10-16)

#133

Det er det enste logiske

(Allerød, 2018-10-16)

#134

Vi kan ikke blive ved med at spare.
Jeg vil hellere have kvalitet.

(Virum , 2018-10-16)

#140

Jeg ved, at man skal spare alle steder, men det virker så irrationelt, at det er uddannelserne, det går så hårdt ud over. Det er som at slukke for varmen om vinteren. Det giver lidt ekstra i økonomien, men til sidst kan man ikke holde ud at bo i huset ...

(Kgs. Lyngby, 2018-10-16)

#144

Jeg skriver under fordi kvaliteten af uddannelserne allerede er ringe, især på de samfundsvidenskabelige og humanistiske. I mine 5 år på universitetet har jeg været vidne til utallige fyrringsrunder, lokale besparelser og timenedlæggelser. Dette har gjort, at studierne ikke er stort andet end betalt selvstudium. I Danmark har vi et af de bedste gymnasielle systemer og en fortælling om kvalitet i uddannelsessystemet, der står i skærende kontrast til de nedprioriterede universitetsuddannelser.

(København K, 2018-10-16)

#151

Vi har brug for at genfinde ambitionen om at have et godt land, vi nan være stolte af. Her er uddannelse og forskning to af grundpillerne

(DK-2860 Søborg, 2018-10-16)

#153

2% besparelserne skal stoppes nu

(Frederiksberg, 2018-10-16)

#154

Ungdommen er vores fremtid

(København, 2018-10-16)

#157

Besparelserne rammer både uddannelse og forskning og er medvirkende til at sænke kvaliteten af begge og dermed ødelægge verdens fremtid

(skibby, 2018-10-16)

#159

Grønthøsterbesparelser er et dårligt instrument til at sikre bedre uddannelser og veldrevne uddannelsesinstitutioner

(Odense, 2018-10-16)

#163

Det er fuldstændig vanvittigt, at vi i så gode økonomiske tider skærer så drastigt ned på tilførslen af midler til de dannende institutioner i samfundet. Hvad er et velfærdssamfund uden verdensklasse uddannelse og kulturtilbud?

(Kbh N , 2018-10-16)

#168

Uddannelse er vores sikring af fremtiden

(Kalundborg , 2018-10-16)

#169

Fordi uddannelse er alle pengene værd.

(Rødovre, 2018-10-16)

#170

Danmarks fremtid er afhængig af det råstof, der sidder mellem ørene. De globale udfordringer vi står overfor, løses ikke med afgiftsnedsættelser og skattelettelser, men af uddannelser, der kan koncentrere sig om udvikling frem for afvikling.

(Odense C, 2018-10-16)

#171

Tænk langsigtet, tænk langsigtet, tænk langsigtet!

(København N, 2018-10-16)

#175

Som underviser på læreruddannelsen har jeg et førstehåndskendskab til, hvad besparelser på uddannelsen de seneste år har betydet i form af dårligere vilkår for undervisning og dårligere uddannelse.

(ÅBYHØJ, 2018-10-16)

#178

Fordi i en international verden skal vi kunne konkurrere. Verden flytter sig væk fra traditionelle jobs og kun ved at have en højt uddannet arbejdstyrke kan vi tilpasse os en ny verden

(København, 2018-10-16)

#179

Det giver ikke mening at blive ved med at spare. Det betyder at skolerne ikke har penge til at betale lønninger, og resulterer i en dårligere uddannelse.

(Aarhus V, 2018-10-16)

#183

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” "Education is the key to eliminating inequality, to reducing poverty, to creating a sustainable planet, to preventing needless deaths and illness, and to fostering peace."

(Engesvang , 2018-10-16)

#184

for fremtidens skyls.

(FREDERIKSBERG C, 2018-10-16)

#194

Jeg meget gerne vil være med til at sikre en undervisning i verdensklasse, men må erkende at det ikke er muligt, når vi alle skal løbe hurtigere - der kommer hele tiden ny forskning og innovation kræver tid til eftertanke og fordybelse, så med andre ord har vi brug for mere og ikke mindre tid til forberedelse og feedback til de studerende

(Aalborg, 2018-10-16)