Pas på vores børn - forbedr de trafikale forhold i lokalplansforslag "Bomhusvej 18"

Kommentarer

#2

Børnenes sikkerhed kommer først!

(kbh ø, 2018-03-21)

#5

Jeg skriver under fordi vores børn skal overleve turen til skole.

(København , 2018-03-21)

#6

Forælder til børn på Ryparken Lille Skole

(Hellerup, 2018-03-21)

#18

Jeg skriver under fordi området i forvejen er stærkt trafikeret. Der er 3 skoler og mange børne, som færdes på egen hånd. Lokalplanen tager ikke tilstrækkelig hensyn til dette.

(København, 2018-03-22)

#21

Jet skriver under fordi jeg har en datter på Ryparken Lille Skole. Vi ønsker alle at vi kan sende vores børn roligt afsted, uden forstørret bekymring for trafikken omkring skolen

(København, 2018-03-22)

#29

Jeg kører barnebarnet til skole og henter 2 dage hver anden uge. Trafikken på skolevejen er i forvejen voldsom.

(Dyssegård, 2018-03-22)

#30

Min søn går på skolen og bliver afleveret i bil i totalt kaos hver morgen - ønsker ikke flere biler på den vej!

(København Ø, 2018-03-22)

#33

Skolenbørnenes trafiksikkerhed må være højeste prioritet i ethvert lokalplanforslag

(København N , 2018-03-22)

#36

Trafikken allerede nu er farlig for børnene

(København, 2018-03-22)

#37

Er

(København ø, 2018-03-22)

#39

Jeg er bekymret for alle de mange børn der skal i skole på Gartnerivej og der findes en klart bedre løsning som beskrevet i notat.

(KBH Ø, 2018-03-22)

#42

Jeg er bekymret over vores børns sikkerhed, når de kommer til at gå i Ryparken Lilleskole, hvis lokalplansforslaget vedtages.

(København, 2018-03-22)

#47

Det er uhyrligt at bringe trafiksikkerheden i fare i et område, hvor der er hele tre skoler!

(kbh, 2018-03-22)

#59

Pga børnenes sikkerhed i et skoleområde

(København, 2018-03-22)

#62

Der er i forvejen for mange biler i byen og i området. Det er ikke kun traffiken der bekymre mig men også forureningen i området. Der er 3 skoler i området.

(København Ø, 2018-03-22)

#65

Jeg skriver under fordi, de bekymrer mig, at man vil udfordre sikkerheden yderligere for de børn skal går i skole.
Det er i forvejen en meget trafikeret vej og det er til tider med livet som indsats, at børnene cykler eller går i skole.

(Hellerup, 2018-03-22)

#67

det handler om vores børn!

(københavn, 2018-03-22)

#68

Jeg skriver under fordi børnenes trafiksikkerhed er vigtig. Blot en enkelt ulykke ville ikke være til at bære.

(København, 2018-03-22)

#69

Jeg skriver under, fordi trafiksikkerheden omkring Bomhusvej i forvejen er kaos om morgenen, når mine 3 børn går i skole.
Planen om ind/ud-kørsel tæt på skole, vil helt sikkert forværre situationen.

(Hellerup, 2018-03-22)

#71

Har datter på Ryparken Lilleskole

(København, 2018-03-22)

#72

Jeg er forældre til børn på Ryparken Lilleskole og er bekymret for de trafikale forhold.

(Hellerup, 2018-03-22)

#77

Trafiksikkerheden for vores børn er under al kritik, og vil forværres yderligere med det nye byggeri på Gartnerivej

(Hellerup, 2018-03-22)

#80

Jeg er stærkt bekymret!

(København, 2018-03-22)

#82

Jeg skriver under fordi jeg som forælder frygter for mine børns cykeltrafikhed til og fra skole på dem i forvejen noget kaotiske gartnerivej - det ikke kan passe man i vores internationalt kendte cykelby skal frygte at sende sine børn i skole på cykel

(København , 2018-03-22)

#83

Jeg skriver under fordi jeg er meget bekymret for trafik sikkerheden på Gartnerivej. Der er i forvejen meget trafik og jeg frygter der vil ske ulykker hvis der etableres udkørsel fra det nye byggeri og derved ekstra trafik

(København, 2018-03-22)

#96

Jeg har et barnebarn på Ryparken Lilleskole og vurderer at det foreliggende lokalplanforslag i alt for ringe grad tager hensyn til skolebørnenes sikkerhed i trafikken

(København N, 2018-03-24)

#99

For at passe på alle de skønne unger på Ryparken

(København, 2018-03-25)

#104

Fordi det er indlysende at man skal tage hensyn til de mindste trafikanter

(København, 2018-03-26)

#110

Det er nødvendigt at tanke trafik sikkerhed ind ved byggeri omkring skoler

(Kbh n, 2018-04-04)

#113

Fordi begge mine børn går på BIS og vi oplever dagligt de trafikale udfordringer, der er, når man henter og bringer og for trafikanter i øvrigt. Mest af alt fordi det er farligt for børnene. Det må også for brugerne være irriterende, at sidde i en prop, hver morgen, når de skal op af kælderen.

(2900, 2018-04-04)

#114

Forældre til børn på Ryparken Lilleskole

(København Ø, 2018-04-04)

#115

Vi må passe godt på børnene

(Lyngby, 2018-04-05)

#119

Jeg arbejder på Bjørns Internationale Skole, og mange af mine dejlige børn cykler til og fra skole hver dag. De kan let overses af de mange biler, der kører igennem vores skolevej morgen og eftermiddag. Jeg er selv cyklist, og vil gerne kommer sikkert til og fra arbejde hver dag.

(Frederiksberg C, 2018-04-06)

#126

Er pedel på Bjørns Internationale Skole.
Mange morgner holeder jeg øje med børn og trafikken ude foran skolen, og især omkring måden forældre parkerer. Trafikken er meget intens fra kl. 8 til kl. 9 da børn til 3 skoler møder inden for dette tidsrum og derfor meget trafikkaos. Hvis man kunne skilte med at opkørslen fra p-kælder ikke måtte dreje til venstre af Gartnerivej kl. 8-9 ville det afhjælpe problemet.

(Virum, 2018-04-12)