Sig NEJ til skole og børnehavelukninger i Jammerbugt

Sig NEJ og sig JA

Jammerbugt Kommune arbejder med planer om at lukke skoler og børnehaver.

Der er, i denne runde, 9 skoler som enten allerede er besluttet lukket, kandidat til lukning eller foreslået underlagt en anden skole. Det er halvdelen af kommunens skoler!

Der udover er 13 børnehaver kandidater til lukning.

Dårligere pasningsmuligheder ødelægger for de unges lyst til at vende tilbage til kommunen, hindrer anden tilflytning og underminerer virksomheders etablering og vækst. Sig NEJ til dette.

2/3 af beboerne i kommunen bor i landdistrikter – vi betaler skat, og vi vil også have rimelig tilgang til servicefunktioner. Landdistrikterne ønsker at kommunen skal samarbejde med landdistrikterne om udvikling og at beholde servicefunktioner. Sig JA til dette.