Appel til regeringen - fordøm krigsforbrydelserne!

Tag ansvar!

Verden er her i december 2016 vidne til krigsforbrydelser, mens de foregår. Alt for længe har vi været tilskuere og passive vidner til alle disse omfattende krænkelser af menneskerettighederne; verdens regeringer har været tavse, og den eneste form for handlekraft fra Europas regeringer har været deres forsøg på at holde flygtningene fra krigen i Syrien væk.

Vi appellerer til den danske regering om at ændre denne kurs og blive del af et ansvarligt verdenssamfund, der med udgangspunkt i menneskerettighederne vil sørge for, at krigsforbrydelserne bliver bragt til ophør, og at civilbefolkningen i Aleppo bliver beskyttet. Og vi appellerer til alle, der læser dette, om at lægge pres på den danske regering og om på de måder, vi hver især kan, at vise solidaritet med det syriske folk, der netop nu, mens mange mennesker i Danmark forbereder sig på at holde jul, gennemgår så ufattelige lidelser.

Afgiv din underskrift som en appel til den danske regering om at blokere den russiske North Stream gasledning, som skal løbe igennem danske farvande. Appeller til den danske regering om at opfordre lederne i den Europæiske Union til at tilslutte sig denne sanktionsmulighed over for et russisk regime som er aktiv deltager i et folkemord.

 

__________________________________________________________________________________________

 

Take responsibility!

World are today in december 2016, witnessing war crimes, while they are happening. For too long, we have been spectators and passive witnesses to all these extended violations of human rights; world gorvernments have been silent and the only form of act from the European gorvernments have been their attempt to keep away the refugees from the war.  

We are appealing to the Danish government to change course and take part in the responsibility of bringing these crimes against humanity to an end and help protect the Syrian civilians. We appeal to all who reads or hears this to put pressure on the Danish government and show solidarity with the Syrian population. A population that right now, while many people in Denmark are preparing for Christmas with their family and friends, are going through terrible sufferings.

Put your signature as an appeal to the Danish government to block the Russian North Stream gas pipeline that runs through Danish waters. Appeal to the Danish government to urge the leaders of the European Union to join the condemnations against the Russian regime, which is an active participant in the genocide.Haifaa Awad og Hüseyin Demirezen    Kontakt forfatteren af dette andragende