Retfærdig_Førtidspension_Nu

Stop Kommuners mulighed for at underkende Læger, Speciallæger samt Psykologers anbefaling om sygdomsbetinget førtidspension.

Er du enig i, at vi bør stoppe kommunernes mulighed for at nægte personer deres mulighed for at opnå en sygdomsbetinget førtidspension, når lægers (speciallæger og psykologer m.fl.) faglige vurdering ellers understøtter en sådan afgørelse ?

Vil DU som læge, speciallæge eller psykolog virkelig finde dig i at en kommune kan underkende DIN faglige vurdering, på grund af at det er i kommunernes økonomiske interesse at forhindre så mange som muligt i at opnå en førtidspension ?

Denne underskriftsindsamling søger at opnå, at det er den/de lægefaglige afgørelser (i en ansøgning om førtidspension) der skal sættes som grundlag for tilkendelse af førtidspension, og som kommunen herefter SKAL efterkomme

Det bør KUN være den lægevidenskabelige undersøgelse der er gældende for, om hvorvidt en person er arbejdsdygtig eller ej !

Underskriv nu, så tilkendelsen af førtidspension fremover kan blive en lægefaglig beslutning istedet for at være økonomisk styret af kommunerne.

Kommer der tilstrækkeligt med underskrifter vil jeg tage kontakt til medierne samt relevante politikere omkring emnet !

Retfærdig Førtidspension Nu !

DEL RIGTIG GERNE !