Ret Til At Lege

SKRIV UNDER FOR BØRNS RET TIL AT LEGE!

Odense Kommune mener, at ”lege er at leve”, men skal alle så ikke have ret til at lege? Det er en menneskeret at lege, desværre har mange børn fra fattige familier ikke råd til at gå til sport eller andre fritidsaktiviteter. SFU Odense ønsker at indføre et ”Fritidspas” for børn fra fattige familier i kommunen, så disse børn også får mulighed for gå til fritidsaktiviteter og få gavn og glæde af det fællesskab, der er i forskellige sportsklubber.

De senere år er fattigdommen i Danmark steget betragteligt, der skete en tredobling i antallet af fattige børn fra 2001 til 2011, og det anslås at der i 2011 var 10.700 fattige børn i Danmark. Fattigdommens negative konsekvenser rammer børn endnu hårdere end voksne, og mange fattige børn bliver mobbet og føler sig uden for fællesskabet. De klarer sig ligeledes dårligere end andre børn socialt, fagligt og sundhedsmæssigt.

At få mulighed for at deltage i foreningslivet kan være med til at løse nogen af de problemer, fattige børn oplever i deres hverdag. De kan indgå i et fællesskab på lige fod med andre børn og de får vigtige sociale kompetencer. Dermed kan deltagelse i fritidsaktiviteter altså hjælpe fattige børn med at bryde den sociale arv.

Fritidspasordningen giver børn af forældre med en indkomst under fattigdomsgrænsen mulighed for at deltage gratis i fritidsaktiviteter i idrætsforeninger, musikskoler og lignede. Desuden får børnene i ordningen vejledning til at finde en aktivitet, der passer til dem.

Skriv under, hvis du også bakker op om kravet:

Fritidspas til alle fattige børn i Odense Kommune.