Restaurant Vejlegården

Synes du, at det er ok, at 3F blokerer for virksomheder der allerede har en lovlig dansk overenskomst?

Synes du, at det er ok at være afskåret fra at få hentet affald, modtage post, og at være lukket ude af jobnet?

Synes du, det er fint, at den danske model hænger fast i industrisamfundets forældede kassetænkning?

 

Hvis du kan svare nej på ovenstående, så skriv under på denne underskriftsindsamling!

----

Undertegnede opfordrer Folketinget til at etablere en lovgivning, der sikrer, at en faglig organisation ikke lovligt kan iværksætte en konflikt over for en arbejdsgiver, for at tegne en overenskomst for et fagligt område, hvor arbejdsgiveren i forvejen er omfattet af en kollektiv overenskomst med en anden landsdækkende lønmodtagerorganisation.