Red Ahn - Lad ham ikke blive udvist!

Min gode ven og Kollega, Ahn, står til at blive udvist.
Den 25.03.13 modtog han et brev fra udlændingestyrrelsen hvori det blev gjort klart, at han skal rejse ud af landet senest den 30.04.13
De mener ikke at han er her for at studere, men kun for at opholde sig, og har derfor valgt at udvise ham af Danmark.
Ahn fik d. 29.07.08 opholdstilladelse som studerende på AP degree i computer science ved KEA Københavns ervhervsakademi. Opholdstilladelsen var gyldig frem til d. 30.07.11, men allerede d. 02.12.2011 fik Ahn forlænget sin opholdstilladelse til d. 24.07.12.
Ahn ansøgte om ekstra opholdstilladelse, og fik senere et brev fra Københavns ervhvervsakademi om, at han var blevet optaget på en 3½-årig BA i økonomi og IT.
Ahn fik derfor lov til at blive og studere.
Ahn begyndte at studere og arbejde samtidig, og det var her at jeg mødte ham for første gang. Han mangler 2 år af sin uddannelse, men alt hans arbejde går nu tabt fordi han ikke længere er velkommen her i landet.
Han har ikke fået så meget som 1 krone fra staten i den tid han har været her. Han har kæmpet hårdt for at få uddannelse og arbejde til at spille sammen, og har tjent den danske stat i de sidste 5 år. Ahn er en god elev, en arbejdshest og ikke mindst en fantastisk person. Han giver den altid 100% og er altid klar på at hjælpe andre mennesker.

Der er blevet klaget til udlændingestyrrelsen og spurgt til hvordan de kan retfærdiggøre at sende et menneske som er til gavn for samfundet ud af landet. De svarer således:

"Vi finder således at det afgørende formål med din ansøgning om opholdstilladelse i Danmark som studerende ikke kan anses at være at du ønsker at gennemføre uddannelsen, men at formålet må anses at være et ønske om at opnå et længerevarende ophold i Danmark!"

Det er helt absurd at man vælger at smide en mand ud, som tjener til staten og uddanner sig. Han har aldrig gjort noget forkert. Han har fået udtalelser fra både skolen og arbejdet som fortæller at han er her for at studere og arbejde, og at han er meget dygtig til det han er igang med. Ahn har aldrig levet fedt af det danske velværdssystem, han tjener til det. Hvordan kan et land som Danmark, som er så langt fremme når det kommer til alting, behandle mennesker sådan? Vi bor åbenbart i et land hvor man ikke vægter mennesker ligeså højt som jeg troede.
Staten ender med at ødelægge et menneskes liv, fordi de tror at alt kan ikke tegnes sort på hvidt, ligesom lovene er det. 
Hvis bare man kunne tage sig tid til at se på Ahn som et menneske og ikke et nyt dokument filarkivet, ville man møde en ung mand, der har mere at byde på end normalt. En mand der tager sit arbejde og liv seriøst og altid er der for sine venner. Han har mange gode kvaliteter, som smitter af på hele hans omgangskreds. 

Og nu beklager udlændingestyrrelsen sig over, at det ikke har været muligt at færdigbehandle sagen inden for det udmeldte servicemål. Er det virkelig sådan vi behandler mennesker? Er det sådan vi skal fremstå som nation?

Mine kollegaer og jeg vil gøre alt hvad der står i vores magt for at hjælpe Ahn, men VI har brug for JERES hjælp!
Lad Danmark vide at der er håb for folk som Ahn. Hjælp os med at få ham til at blive her!

Ahn har ingen han kan rejse ned til. Han har hverken et hjem, arbejde eller nogen bekendte dernede. Han har intet i Kina, men alt i Danmark. 
Med ønsket om at vores tanker bliver hørt!

Tak