Ravnkilde siger NEJ TAK til evt lukning af vores skole og dagstilbud

Ravnkilde siger NEJ TAK til eventuel lukning af dagtilbud og skole

Et eksistentielt grundlag for byen
Ravnkilde Børnehave- og SFO og Ravnkilde Skole er en væsentlig faktor ift. tiltrækning af nye børnefamilier til byen, fordi det betyder meget for forældre, at deres børn er tæt på dag- og skoletilbud. Det betyder bl.a. i dag at;

Skolebørn i en tidlig alder selv kan cykle/gå hjem fra SFO/skole fordi Ravnkilde by, børnehave og skole er i og omkring deres nærmiljø. Alle børn i børnehaven og skolen kender hinanden og leger på tværs af aldersgrupper og køn. Børnehaven og skolen deltager aktivt i byen med morgensang i kirken, gospelkoncert for alle, gåture og besøg på gårde rundt omkring i lokalområdet

Skolen og børnehaven er med til at skabe et samlingspunkt for børn og forældre i byen og dermed også med til at skabe et eksistensgrundlag for fremtiden. En eventuel lukning af Ravnkilde skole, SFO og børnehave, vil uomtvisteligt have en negativ indvirkning på lokalområdet, og det lokale samlingspunkt vil forsvinde, og fremtidige børnefamilier risikerer at vælge Ravnkilde og omegn fra som bosted, da børnene ikke længere vil kunne få den lokale tilknytning til byen, som en skole, SFO og børnehave medfører. En del af landsby-charmen er også, at vores børn vokser op iblandt hinanden, og følges ad helt fra dagpleje til børnehave, og efterfølgende videre op i skoleårene. Når der er lokale arrangementer i byen ses det tydeligt, at børnene kender hinanden derfra, og det giver både liv og latter i byen med så mange børn. Såfremt deres fælles grundlag - nemlig børnehave, SFO og skole - skulle forsvinde, frygter vi, at netop livet og latteren i vores lille samfund også vil forsvinde hen. 

En negativ spiral
Endvidere er det en kendsgerning, at såfremt Ravnkilde børnehave, SFO og skole skulle lukke, så vil det også have en negativ betydning for huspriserne i Ravnkilde, og dermed også fremtidigt salg. Den naturlige tilgang til samfundet vil langsomt forsvinde, og frygten er, at byens udvikling deraf også på sigt vil gå i stå. Hvis Ravnkilde mister tilflyttere, udfolkes byen langsomt og mister sit eksistensgrundlag og vi kan på sigt også miste den lokale købmand hvis alle børnefamilierne forsvinder. 

Det er vigtigt, at kommunen vælger også at have fokus på små lokalsamfund som vores, og ikke kun har fokus på udvikling af større byer som f.eks. Støvring. Ravnkilde ligger yderst attraktivt placeret med kun få kilometer til motorvejen, men samtidig tæt på naturen, og én af byens vigtigste tiltrækningspunkter er muligheden for lokalt dagtilbud og skole til vores børn. Lad ikke dette forsvinde. Ravnkilde er desuden en by med engagerede borgere, der altid står klar til at give en hånd med, når det er nødvendigt. Derfor står Ravnkildes borgere også sammen nu. Vi vil ikke acceptere en mulig lukning af børnehave, SFO og skole.  

Vi håber meget, at i vil tage ovenstående i betragtning ved kommende budgetbehandling.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Mathilde Pedersen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...