Protest mod Lokalplanforslag 1024 - Møllepark Biblioteks område

bibpro.png

Undertegnede borgere i Aarhus protesterer mod lokalplanforslagets følgende punkter, og forlanger at der ændres i forslaget således at:   Vester allé-bygningen i byggefelt I indpasses arkitektonisk bedre dvs. at byggehøjde, bygningens bredde/dybde, udformning af tagetage, materialevalg og samlede fremtræden svarer til den nuværende bygning Vester allé nr. 18 De trafikale forhold i Vestergade, stykket Vesterport til Vester allé, hvor det er planlagt at varelevering skal ske med store lastbiler, skal udformes så cykelvejen Vestergade - Carls Blochs gade - Søren Frichs vej sikres. Krydset Vester allé – Vestergade inddrages i den samlede trafikregulering omkring den forventede trafikomlægning omkring Vesterbro torv. Store lastbiler får det meget svært her og videre frem gennem Vesterport. Etageantallet på nybygningen mod Vestergade (nu nr. 55) i byggefelt I, som rager dominerende op i komplekset og vil kaste skygge og tage udsyn fra alle naboer, reduceres til max 5 etager over gadeniveau.

 


Møllepark-Vestergade Kvarterets Fællesråd    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Møllepark-Vestergade Kvarterets Fællesråd tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook