Protest mod Lokalplanforslag 1024 - Møllepark Biblioteks område

bibpro.png

Undertegnede borgere i Aarhus protesterer mod lokalplanforslagets følgende punkter, og forlanger at der ændres i forslaget således at:   Vester allé-bygningen i byggefelt I indpasses arkitektonisk bedre dvs. at byggehøjde, bygningens bredde/dybde, udformning af tagetage, materialevalg og samlede fremtræden svarer til den nuværende bygning Vester allé nr. 18 De trafikale forhold i Vestergade, stykket Vesterport til Vester allé, hvor det er planlagt at varelevering skal ske med store lastbiler, skal udformes så cykelvejen Vestergade - Carls Blochs gade - Søren Frichs vej sikres. Krydset Vester allé – Vestergade inddrages i den samlede trafikregulering omkring den forventede trafikomlægning omkring Vesterbro torv. Store lastbiler får det meget svært her og videre frem gennem Vesterport. Etageantallet på nybygningen mod Vestergade (nu nr. 55) i byggefelt I, som rager dominerende op i komplekset og vil kaste skygge og tage udsyn fra alle naboer, reduceres til max 5 etager over gadeniveau.

 


Møllepark-Vestergade Kvarterets Fællesråd    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Møllepark-Vestergade Kvarterets Fællesråd tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook