Protest mod L102 arbejdsgivers ret til at pålægge ansat test for covid-19

Protest mod beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards hastelovforslag, fremsat den 12. november 2020.
Loven giver (flg. kopieret direkte fra lovudkastet): “en generel lovhjemmel til, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for covid-19 og at blive oplyst om testens resultat. Et krav om testning skal kunne tages i brug af arbejdsgiveren, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn”.
—————

       1. Dette giver arbejdsgiver lovmæssig ret til at fyre en ansat, hvis vedkommende                
           ikke, på arbejdsgivers pålæg, vil lade sig teste for covid-19 

Derudover:

      2. Loven overruler den danske model, da den sætter forhandlingsretten ud af kraft.

      3. En tidsbegrænset aftale på arbejdsmarkedet vil være ligeså effektiv og give  
          mulighed for fagretslig behandling ved fyring.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Helle Dyrnø tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...