Protest mod besparelser på specialskolerne i Randers Kommune

Kære medborgere.

Vi har virkelig brug for jeres hjælp endnu engang.

Randers byråd har med flertallet besluttet at spare så massivt på specialskolerne i Randers, at vi frygter for børnenes fremtid.

Kan det være rigtigt at børn med særlige behov endnu engang skal betale prisen, for de valg politikkerne har truffet?

Det er klart at børnene som vi modtager i dag er dyrere at hjælpe end førhen, når nu alle de tidlige tiltag er sparet væk og børnene er hevet igennem en fejlagtig inklusion, hvor der ikke har været de nødvendige rammer og ressourcer til at kunne varetage barnet og dets behov.

Børnene er så medtagede af mistrivsel at de allerede inden mellemtrinnet i folkeskolen, lider b.la. af: selvmordstanker, stress, angst og migræne.

Disse børn har brug for en intensiv behandling, der kan give dem livet tilbage.
Et liv der er til at holde ud og værdigt at leve.

Med de besparelser byrådet har truffet vil vi miste:
*1 pædagog pr klasse= færre hænder til børnene,
*2 sekretærer= færre hænder til børnene, da deres voksne nu også skal overtage deres opgaver,
*1 fælles ledelse for Vesterbakkeskolen og Firkløver skolen= en fjern ledelse, med alt for mange ansatte, der skal spænde over et kæmpe handicap spektrum fra b.la. multihandicap til ADHD og autisme,
*Ingen SPF, i stedet bliver det SFO=langt flere børn pr voksen, muligheden for at forebygge uoverskuelighed og skabe trygge rammer for særlig sensitive børn udelukkes og både børn og voksne ender med kummerlige forhold, hvor ingen får gavn af tilværelsen. Derudover fjernes det heldags tilbud, som mange af børnene er visiteret til, da de ikke kan gå i en SFO. Dette vil medføre at mor og eller far skal have langt flere timer på tabtarbejdsfortjeneste, da der ikke er et kommunalt tilbud til deres børn.
*Befordring (taxa/bus kørsel) vil kun finde sted kl 8 til skole og kl 14 fra skole= mange forældre vil skulle søge tabtarbejdsfortjeneste, da de ikke har bil eller mulighed for at transportere deres børn til og fra skole. Da det ikke er muligt selv at vælge en lokation på den skole, hvorpå barnet kan gå, så der tages højde for om barnet selv kan transportere sig til og fra skole. Det vil ikke være muligt at være på arbejde fuldtid, da taxa ikke bringer efter kl 14, og mange af børnene er ikke i stand til at være alene hjemme, mens mor og far er på arbejde.

Disse børn har aldrig bedt om at koste kommunen flere penge end almene børn, de kræver ikke at hele verden skal dreje sig om dem.

Men de fortjener en fremtid, hvor de på lige fod med resten af Danmarks befolkning, kan bidrage i det omfang de kan og være vores medborgere.
De fortjener et værdigt liv, hvor deres trivsel bliver tilgodeset og værdsat, det er liv vi har med at gøre.
De fortjener ikke at der kun er øje for det økonomiske aspekt.


Vanda Rasmussen, Nete Ankerstjerne, Louise Byrge Sørensen, Helle Koch Jensen, Claus Raabo, Elisabeth    Kontakt forfatteren af dette andragende