Kommuneaftale skal prioritere folkeskolen

Statsminister Mette Frederiksen skrev under valgkampen til folketingsvalget i juni 2019, at Danmark skal have en af verdens bedste folkeskoler.

Alligevel er folkeskolens økonomi hårdt presset mange steder. Der er store besparelser på vej på folkeskolerne i mange kommuner, eksempelvis Herning, Roskilde og Lyngby-Taarbæk.

Undertegnede skolebestyrelsesformænd på folkeskoler i Danmark opfordrer kraftigt finansministeren og Kommunernes Landsforening til at prioritere folkeskolen i de igangværende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020.

Det er afgørende for folkeskolens evne til at tiltrække elever, at de nuværende forhandlinger om kommunernes økonomi udmøntes i flere penge til folkeskolerne.  

Folkeskolen skal tiltrække og fastholde elever ved, at vi i fællesskab sikrer høj trivsel og faglighed. Derfor skal de økonomiske rammer give bedre mulighed for at skabe gode børnefællesskaber med et rimeligt antal elever pr. voksen i klassen, forbedret undervisningsmiljø, ordentlig vikardækning og plads i budgettet til mere fleksibel skolestart.

Uden en stærk folkeskole lider vores samfund skade.

Se mere i denne undersøgelse fra foråret 2019. Den viser, at otte ud af ti skolebestyrelsesformænd vurderer, at folkeskolen mangler penge.


Rasmus Edelberg, Skole og Forældre    Kontakt forfatteren af dette andragende