PAS PÅ VORES BØRN OG VORES SKOLER – AALBORG FRISKOLE OG FILIPSKOLEN!

Denne underskriftindsamling er sat i gang, fordi der er brug for at politikerne i Aalborg Kommune hører vores bekymring i forhold til det nye byggeri ”Parkbyen”. “Parkbyen” kan i fremtiden blive begge skolers nærmeste nabo. Vi skriver på vegne af forældre, men mest af alt på vegne af vores børn, som særligt vil blive berørt af det kommende byggeri.

Vores hovedpunkter er:

Vi siger NEJ TAK til skoler, undervisning og børnemiljø i skygge!

Vi siger NEJ TAK til inddragelse af det grønne område!

Vi siger NEJ TAK til usikker skolevej, tung trafik og støjgener!

 

Derfor er vores indstilling til kommunen:

  • At bygninger placeres, så der ikke er skygge på skoler og frikvarters områder, altså at godkendelse af højde, antal og placering af højhusene i ”parkbyen” nøje genovervejes
  • At der præsenteres en plan for hvordan tilgang i bil og parkeringsmuligheder for skolerne ikke forringes, samt hvordan sikkerheden for cyklende og gående skolebørn tilgodeses
  • At det overvejes hvorvidt inddragelse af det grønne område ”skovbrynet” kan undgås
  • At det besluttes at alt tung trafik ikke skal forbi børnenes skolevej. Samt støj fra byggeriet reduceres mest muligt 

Kan det virkelige passe at kommunen godkender en lokalplan, som forringer meget for vores skoler?

Læs om hvert punkt på følgende link http://stienpedersen.dk/pas_paa_vores_boern.html

Din underskrift sendes til udvalget for by-og landskab, med krav om en bedre løsning.

Benyt også gerne http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?lokalplanid=4313  til at skrive kommentarer direkte til kommunen. Demokrati er at mange siger deres mening, så bliver vi hørt.  

Høringsperiodens afslutning d. 25.10.17  

Med venlig hilsen 

Lisbet Pagter, David S. Pedersen og Tina D. Christensen (Forældre på Filipskolen og Aalborg Friskole)