Pas på vores børn, nej til åbning af Wesselsgade!

En af indre Nørrebros mest populære legepladser ligger i Wesselsgade, hvorfor gaden selvsagt er fyldt med legende børn. Gaden er lukket på midten, så der praktisk talt ikke er trafik. Med andre ord er Wesselsgadelegepladsen en oase for børn og deres forældre. Men der nu lavet et forslag til en ny trafikplan på Nørrebro, hvor der er planlagt en åbning af Wesselsgade for gennemkørende trafik. Beslutningsprocessen har været mangelfuld i forhold til beboerinddragelse, samt inddragelse af brugerne af legepladsen. Vi er en stor gruppe medborgere, der er imod åbningen, og mener at der må og skal findes et alternativ til denne plan. Mulighederne er mange. Skriv under hvis du også er imod åbningen af Wesselsgade, og så afleverer vi underskrifterne til borgerrepræsentationen d. 26.11.15, hvor trafikplanen skal vedtages eller ej. 

Vær med i facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/790777654366988/?fref=ts

Tak for jeres støtte. 

Venlig hilsen

 

Dine medborgere,

der er imod åbningen af Wesselsgade.


Gruppen mod åbning af Wesselsgade    Kontakt forfatteren af dette andragende