Parkering / Gæsteparkering / Parkeringsvagt - Borresøvej, Arresøvej og Brassøvej, 8240 Risskov

Vedr. Parkering / Gæsteparkering / Parkeringsvagt – skrivelse 11.10.21  
Vi har modtaget ovennævnte skrivelse af 11.10.21.  

Vi er glade for, at bestyrelsen for ejerforeningen gerne vil give os en fordel vedr. parkering på området. Dog har vi følgende ønsker / kommentarer:  

Gæsteparkering  

Det giver langt de fleste lejere problemer, at I fremover ønsker at maximere gæsteparkering til 6 x 12 timer – også selv om gæster kan parkere 1 time med korrekt indstillet p-skive - idet langt de fleste har gæster flere gange pr. mdr. og nogle gange til overnatning, hvor man så skal anvende 2 x 12 timer pr. bil.   

  • Vi foreslår derfor, at gæsteparkering gøres frit, dog med registrering i app, uden max antal gange og timer. Skulle det fremover give problemer kan gæsteparkering tages op igen.  

Fuldtids p-tilladelser  

Det er fint at man pr. husstand kan få 2 fuldtids p-tilladelser. Men det giver problemer, at det kun gælder køretøjer, der er registreret på lejlighedens adresse.   '

  • Det ville derfor være ønskeligt, at hver lejlighed tildeles 2 fuldtids p-tilladelser, som man frit kan disponere over.   
  • Der er lejere, som ikke anvender fuldtids p-tilladelser, da de ikke selv har bil, men som jævnligt låner en bil i feks en uge. Det vil være rimeligt, at disse lejere kan anvende p-tilladelser til disse biler. 
  • Endvidere kan lejere også blive nødt til at få en lånebil hos et værksted i forbindelse med reparation af registreret bil - også i disse tilfælde vil det være rimeligt, at lejere kan anvende p-tilladelser til lånebiler.  

Udvidelse af p-områder   

  • Så vidt vi kan se, burde det være muligt at udvide antal p-pladser i området ved feks at minimere hækken ud til vejen, hvorved eksisterende p-pladser kan rykkes længere ud mod vejen og dermed skabe mulighed for at etablere p-pladser langs husene.  

    Endvidere er det muligt, nogle steder i området, at skabe plads til en p-plads ved siden af affaldsskaktene, modsat side af den p-plads, som er reserveret i forbindelse med tømning.  

    Hvis ikke der etableres flere p-pladser er der stor risiko for, at parkeringsproblemerne flyttes ud på gaden og i nærområdet.  

Vi håber på velvillig indstilling til ovennævnte forslag og det skulle glæde os at få at vide, hvornår vi kan forvente at modtage jeres svar.  

 

Med venlig hilsen Lejere Borresøvej, Arresøvej og Brassøvej  


Iris, Birthe & Philip    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Iris, Birthe & Philip vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...