OPRETTELSE AF LOKAL FOND TIL STØTTE AF FORENINGSLIVET VED ETABLERINGEN AF SOLCELLEPPARKEN PÅ ROMVIGVEJ VED VILDBJERG

Herning Kommune har godkendt en ansøgning om en ny solcellepark på Romvigvej i Vildbjerg, som skal udgøre et areal på 78,2 hektar. Anlægget vil kunne producere strøm til ca. 12.600 husstande. Det er selvfølgelig dejligt, at Vildbjerg bidrager til den grønne omstilling, som fremover vil betyde 3 solcelleparker i nærområdet. Det gælder området på Finlandsvej, det nyetablerede område på Røddingvej og nu det nye på Romvigvej.

I den forbindelse har Herning Kommune indledt en miljøvurdering af projektet, hvor borgerne kan komme med bekymringer og idéer. Det er utrolig vigtigt at overveje konsekvenserne, da så store områder naturligvis vil påvirke herlighedsværdien ved den natur som omgrænser Vildbjerg by.

Idet solcelleprojektet er sendt i høring af politikerne, er det ikke spørgsmål om anlægget kommer, men om hvornår og hvordan. Formålet med høringssvaret er at sikre, at etableringen af solcelleparken får så mange positive effekter på lokalområdet omkring Vildbjerg. Af projektet kræves, at anlægget indbetaler et engangsbeløb til en grøn pulje som administreres af Herning Kommune, samt ca. 40 % af projektet skal finansieres af lokalområdet. Men er det rimeligt nok?

Lokalt påvirker en solcellepark området anderledes end hvis en større virksomhed flytter til byen. En virksomhed skaber lokale arbejdspladser, som gavner omsætningen og bosætningen i byen. Det sker ikke ved en solcellepark, da anlægget vil være selvkørende. Beboerne har dog mulighed for, at være en andel af projektet økonomisk, ved at købe anparter i projektet når de udbydes til salg. Mange vil dog ikke have de nødvendige ressourcer til at deltage i projektet, specielt for yngre og børnefamilier i byen. Det er trods alt de familier, som skal bo i nærheden af solcelleparken i mange år ud i fremtiden.

Forslaget er derfor at stille et krav til politikerne om, at sådan et solcelleprojekt også skal gavne alle borgere i Vildbjerg, og ikke kun de som har økonomien til at købe sig ind i projektet. Det kan gøres ved, at selskabet bag solcelleparken opretter en lokal fond, som årligt modtager en andel af omsætningen i tilskud. Dette er nemlig set i andre større energiprojekter i Danmark. Midlerne skal fordeles til foreningslivet i byen, som f.eks. kunne være VSF, gymnastikforeningen, svømmehallen, ungdomsklubber, mv. Derved får alle borgeren, ung som gammel, fordel af solcelleprojektet.

På den måde vil Vildbjerg bidrage maksimalt til den grønne omstilling, men samtidig forbliver en attraktiv by at bo i. Alt andet vil være urimelig når solcelleparkerne beslaglægger så store arealer omkring Vildbjerg by til den grønne omstilling.

Hvor meget økonomi taler vi så om? Anlægget forventer at kunne producere 50.400 MWh om året. Men en rå elpris på ca. 0,5 kr. pr. kWh, vil omsætningen årligt ca. være 25 mio. kr. Vil det være urimeligt, at måske 2 % af denne omsætning tilfalder foreningslivet i Vildbjerg?

BEMÆRK! E-mail er valgfrit, og vil ikke blive offentliggjort. Hvis du skriver din e-mail, holder jeg dig opdateret på sagen.


Steen Blæsbjerg Nielsen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Steen Blæsbjerg Nielsen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...