Opret Forenede Demokratiske Nationer

Oprettet 2014-02-10

Newsgroups:
Sent: Monday, February 10, 2014, CET 19:08, GMT 18:08
Subject: Skriv under: Opret Forenede Demokratiske Nationer -
Re: 2014 uge 07 (news samlet)
___ quote begin _____________________

[ ... cut 01 ... ]

"Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et@gmail.com> skrev ...

[ ... cut 01 ... ]

>> Aktuel politisk news:
>>
>> Forbryderen Assad fortsat på fri fod (= lovløs planet, ifølge din nabo, Mankind)
>>
>>         Slås der ikke ned på forbryderen STRAKS,
>>         er det en indirekte opfordring til at
>>         følge hans eksempel.
>>
>>         (Præd. 8,11)
>>
>>
>> Et udsagn:
>>
>>         (Spørgsmål til Cannibalistan og Psykopatistan:)
>>
>>         Undskyld, men må vi godt få lov til at retsforfølge en krigsforbryder?
>>         (apropos FNs "Sikkerhedsråd")
>>
>> Kan du ikke selv høre, hvor åndssvagt det lyder!
>
> Mekka-responce no 1, see ...

[ ... cut 01 ... ]

Skriv under: Opret Forenede Demokratiske Nationer

Politikere refererer ofte til Internationale love ... men i realiteten
er det FNs såkaldte Sikkerhedsråd, der bestemmer.

Og den er bestemt IKKE demokratisk!

Og det er derfor Verden sygner og segner i ondskab, fordi der ikke
bliver sat grænser [for] psykopaters hærgen!

Det tog eksempelvis umådelig lang tid at få slynglen Saddam Hussein
krævet til regnskab for sine forbrydelser!
Og det skete beklageligvis UDEN den Internationale Domstols
medvirken, fordi den sidder i lommen på FNs Sikkerhedsråd!

Det lykkes os at få krævet slynglen Gaddafi ... til regnskab
men det var kun fordi alle ønskede ham væk fra magten, og kun
derfor blev der udstedt en international arrestordre på ham!

Men alle de andre slyngler går fri, herunder Assad, diktatoren i Syrien,
fordi FNs Sikkerhedsråd bestemmer al, al for meget!

Og det er derfor, at det skal laves om:

Vi, Menneskeheden, opretter De Forenede Demokratiske Nationer,
og efterhånden som flere og flere nationer tilslutter sig denne organisation,
bliver FNs magt tilsvarende svagere for til sidst helt at dø ud i glemslens
hav!

På den måde overta'r vi kontrollen med verden, således at retfærdighed
kan ske fyldelst, så verden ikke går til grunde i ondskab...

Og netop i det samme hørte jeg en røst fra Himlen (perhaps
the voice of ET; altså en udenjordisk civilisation på besøg
i vort solsystem eller rettere: en bejler til Menneskeheden),
der sagde:
(2014-02-10, Monday, day no 041, CET 19:03, GMT 18:03)
- "Vil I være med?"

(Dette var et spørgsmål til dig og resten af Menneskeheden fra dem.)


17078Med venlig hilsen
Mogens Kall

Se evt. også:
Andre underskrift-indsamlinger ...
https://sites.google.com/site/skrivunder/