Opfordring til politikerne i Syddjurs Kommune om ikke at lukke Genbrugsbutikken og "Projektcentret", Ebeltoft.

Vi opfordrer politikerne i Syddjurs Komme til IKKE at lukke Genbrugsbutikken og dermed CAS (Center for Arbejdsmarkedsindsats/Afklaring Syddjurs) også kendt som Projektcentret.

Der er underskud ja, og der skal spares ja. Men I kan spare sølle 300.000 kr. på at lukke et super velfungerende afklaringssted for de allersvageste i samfundet. Heri er IKKE indregnet det beløb det koster, at udvikle og oparbejde et nyt system for dem. Det koster ALTID at omstrukturere. Det er for lidt at spare og dermed bliver besparelsen simpelthen for dårligt et argument for lukningen af CAS!

HVORFOR LAVE OM, NÅR DET FUNGERER EFTER HENSIGTEN?! Brug ressourcerne på at lave om dér, hvor det ikke fungerer!

CAS/Genbrugsbutikken er et sted, hvor borgere, der har været ude i et utal af mislykkede afklaringsforløb, været udsat for et utal af kommunale sagsbehandlere og som ofte har en eller to diagnoser og/eller fysiske lidelser, kan komme og gå på arbejde i Genbrugsbutikken, få kompetent personlig vejledning og personligt anlagte fysiske og arbejdsmarkedsrelevante træningsforløb hos professionelle engagerede medarbejdere i et velfungerende tværfagligt team af vejledere, fysioterapeut, håndværker og billedkunstner. Stedet har dokumenterede gode resultater.

I ved ikke hvad I lukker. Stedet er IKKE blevet besøgt af en eneste politiker eller kommunal leder i forbindelse med den vedtagne lukning. Det borger ikke for et kompetent beslutningsgrundlag.

Den nye trend i arbejdsmarkedsindsatsen er - også på landsplan - at forløbene skal ud på virksomhederne (hvis man er blå), eller at brgerne skal "spares" for endeløse aktiveringsforløb (hvis man er rød/alternativ). Men det er politiske trends og ikke baseret på virkelige projekter med virkelige mennesker involveret.

HVORFOR LAVE OM, NÅR DET FUNGERER EFTER HENSIGTEN?! Brug ressourcerne på at lave om dér, hvor det ikke fungerer!