Onlineundervisning

Dette brev er skrevet på vegne af førsteårsstuderende på VIA University College Pædagog Uddannelsen.

Vi skriver angående vores bekymring over den stigende grad af onlineundervisning. Denne bekymring bygger på, at vi ikke føler, at vi som studerende får det optimale ud af undervisningen. Dette er ikke set som en pegen fingre af VIA, da vi ved, vi er i en svær tid mht. Covid-19.

Her er nogle eksempler på de udfordringer, vi oplever i forbindelse med onlineundervisningen:

-          Det er svært at bevare fokus, når man sidder i hjemlige rammer. Det er alt for nemt at blive distraheret og falde ud. Især i situationer hvor der er tekniske udfordringer og ventetid, oplever vi dette.  

 

-          Meget af undervisningen bliver ”læreren taler til eleven”. Vi oplever ofte, at selve undervisningen kan blive meget talestrøm, hvor der bliver fyldt utroligt meget information på, uden at der er en egentlig opfattelse fra underviseren, om eleverne er med. Det skal siges, at vi har fuld forståelse for, at dette er svært for underviseren, da man ikke kan have den samme føling med klassen online.  

 

-          Mange af os føler det svært, at skulle sige noget online. Det er oftest, den der byder først ind, som bliver hørt, hvilket fører til, at det ofte er de samme, der bliver hørt, og nogle gemmer sig i situationer, hvor de normalt ville have rakt hånden op.  

 

-          Vi oplever en skiftende struktur i undervisningen. ”Hvornår har vi pause?”, bliver der spurgt om i chatten stort set under hver undervisning. Da der ikke er meldt andet ud, går vi som elever ud fra, at undervisningen følger det tidsskema, som vi kender fra undervisningen på matriklen. Dette bliver meget sjældent holdt, og kan være frustrerende og forvirrende.

 

 -          Dynamikken og arbejdet i forbindelse med gruppearbejde online er sjældent velfungerende. Når man bliver sat i gruppe med 5 nye ansigter, ofte nogen fra en anden kræs, er det svært på 15 minutter at få udnyttet tiden effektivt. Vi oplever, at vi har sværere ved at være deltagende, end det ville være, hvis vi sad ansigt til ansigt. Samtidig er det ikke muligt at få kvalificeret arbejdet af underviseren undervejs, hvilket vi ofte har brug for.  

 

-          Vi kan rigtig godt lide at være i skole! Den største udfordring for mange af os ved onlineundervisningen, er manglen på det sociale aspekt ved at studere. Vi savner det fysiske samvær. Vi savner de små hyggelige snakke i pauserne. Og vi savner især den interaktion, der er hos os elever i mellem, når vi har undervisning. Det er desværre på ingen måde det samme, når man sidder hjemme bag en skærm.  

 

Vi skriver dette brev, ikke for at kritisere, men for at starte en dialog, og for at gøre opmærksom på de oplevelser nogle af os har. Hvad løsningen skal være, ved vi ikke. Men vi ønsker at starte en løbende dialog, omkring hvad vi som studerende kan gøre, for at vi får mest muligt udbytte af undervisningen.

 

Mvh. De studerende på pædagog uddannelsen


Studerende på pædagog uddannelsen    Kontakt forfatteren af dette andragende