Omgående ophævelse af Covid-lovene

 

Vi, underskrivene af denne erklæring, kræver all covid-love ophævet med omgående virkning.

 

IKKE ET ORD OM ”KONSPIRATIONSTEORIER” - HER ER DE NØGNE KENDSGERNINGER – DØM SÅ SELV!

 

I forbindelse med Covid – udbruddet ændrede stort set hele den vestlige verdens sundhedsmyndigheder – efter anbefaling fra WHO, en erkendt korrupt organisation, hovedsagelig financieret af medicinalindustrien – på de kriterier, der anvendes til fastlæggese af dødsårsag. Det betyder, at hvis man på et tidspunkt indefor en måned er testet positiv, skal lægerne angive dødsårsagen som ”Covid”, også selv om man dør i en trafikulykke eller af et hjerteslag. Dette er ganske uhørt, og der er aldrig fremlagt nogen begrundelse for dette skridt.

I Danmark er ca. 25% af befolkningen testet for Covid. Der er fundet godt 15.000 smittede.

Over en periode på 6 måneder er 624 døde MED covid – heraf led kun de 23 ikke af andre dødelige sygdomme.

Gennemsnitsalderen for de døde er 82 år – svarende til middel-levealderen i Danmark.

Der er ingen overdødelighed i Danmark – tværtimod. Der er i april og maj døde 100 personer færre end forventet.

I vinteren 2017-18 døde 2.880 personer af influenza – dødsårsagen fastlagt efter de GAMLE kriterier.

Der dør årligt ca. 3.000 danskere af hospitalsinfektioner – hovedsagelig på grund af den ringe hygiejne på hospitalerne, der igen er et resultat af endeløse nedskæringer på sundhedsområdet.

Ingen af disse kendsgerninger har ført til hysteriske forholdregler, der ikke alene krænker individets rettigheder, men tillige truer hele samfundsøkonomien.

”Truslen” fra Covid har fået regeringen til at lukke Danmark ned; et uhørt skridt, der nu fremstår som totalt disproportionalt. Det ligger fast, at sundhedsmyndighederne HVERKEN har anbefalet grænselukningen – som er et brud på Menneskerettighedscharterets artikel 13 – ELLER tilsidesættelsen forsamlingsfriheden, som er et groft brud på Grundlovens § 79. Ytringsfriheden – Grundlovens § 77 – er ligeledes sat til side, idet man nu kan få 8 måneders fængsel – eller under skærpende omstændigheder det dobbelte – for at ytre sig kritisk om regeringens Corona tiltag eller om myndighederne i det hele taget, hvis det drejer sig om Covid. Ingen er mig bekendt straffet endnu, men lovens tilstedeværelse er en skandale.

Der er også en lang forhistorie. Siden 2002 er en række lovpakker blevet gennemført med noget nær fuldstændig enighed i Folketinget, der tilsidesætter grundlovens § 72, retten til at meddele sig hemmeligt, at kommunikere med andre uden at nogen lytter med, indførelse af hemmelige retssager, besynderlige uklare straffebestemmelser med meget høje strafferammer med meget mere, under voldsomme protester fra forskellige interesseorganisationer, herunder Advokatsamfundet, Dommerforeningen og – for terrorpakke 2's vedkommende – 60 andre organisationer, heriblandt flere fagforbund, individuelle ansatte i statsadvokaturen m.m. - uden at det tilsyneladende har gjort ringeste indtryk på vores politikere.

De har med ”respektpakken” - Straffelovens § 119a – kriminaliseret kritik af offenligt ansatte, uanset hvor civiliseret og berettiget den måtte være – og der er allerede faldet domme med bødestraffe (man tør ikke give fængselsstraffe, fordi man ved at de vil blive ført hele vejen til Menneskerettighedsdomstolen) og de har med ”Påvirknningspakken” (Straffelovens § 108) potentielt kriminaliseret kritik af f.eks. Danmarks udenrigspolitik med en strafferamme på op til 12 år! (Hvis dette er sket i ”samarbejde” med en udenlandsk efterretningstjeneste – om det er nok at dele et link fra RT på Facebook vil vise sig! Oprindeligt lød teksten: ”...forsøger et påvirke den offfentlige opinion på en måde, der er sammenfaldende med en udenlandsk efterretningstjenestes interesser”!)

De har solgt vores infrastruktur – mod 80% af befolkningens ønske – og til halv pris – til en notorisk kriminel bank, som spekulerede mod sine egne kunder op til krisen i 2008. Og Statens Vaccinefabrik – under skandaløse omstændigheder – for 5% af den bogførte værdi to år tidigere – til en saudisk prins med kendte forbindelser til det Muslimske Broderskab for næsen af en række danske investorer.

Vores myndigheder lyver og tilbageholder systematisk afgørende informationer for os – bevidst. Det helt overvældende eksempel var selvfølgelig Iraks besiddelse af ”masseødelæggelsesvåben”, en løgn, der førte Danmark ind i en krig, der formentlig har kostet 1 million civile livet, 8 danske faldne og 80 milliarder kr.

Nu gælder det vores vitale frihedsrettigheder. Der tegner sig en stærk sandsynlighed for, at vi vil blive tvunget til at lade os vaccinere mod en ufarlig sygdom, selv om alle eksperter er enige om, at det er umuligt at fremstille en effektiv vaccine mod en organisme, der muterer så hurtigt som Corona – 19 – ca. 20 gange pr. uge. Det totalitære samfund er pludselig en realistisk mulighed.

Dette kan ikke være, hvad danskerne – uanset politisk ståsted - ønsker for sig selv og deres efterkommere. Vi beder Jer derfor om at skrive under på dette krav til regeringen om omgående at ophæve alle Corona- lovene. Vi beder Jer også om på enhver måde at forsøge at påvirke Jeres omgivelser til at tage afstand fra de helt uacceptable skridt, som vores magthavere har udnyttet Corona – epidemien til at gennemføre.

 

 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Carl Henrik Rørbeck vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...