Nordisk Sommeruniversitet

Vi ønsker med dette brev at udtrykke vores støtte til, at Nordisk Sommeruniversitets (NSU) fortsat vil virke som en selvstændig institution, der med udgangspunkt i sit forskningsfællesskab selv skaber rammerne om tværfagligt akademisk arbejde. Det skal fortsat ske gennem dannelsen af uafhængige forskningsnetværk baseret på forskeres og forskningsstuderendes faglige engagement uafhængigt af aktuelle forskningspolitiske interesser og fortsat ske med den økonomiske ansvarlighed, som kendetegner NSU.

NSU har gennem mere end seks årtier været vigtig for dannelsen af nordiske netværk og for at forbinde forskning i Norden internationalt. Mange yngre forskere har i NSU fået opbygget kontakter af stor betydning for deres videre forskerkarriere, og forskere uden institutionel tilknytning har fasholdt og udbygget deres forskningskontakter frem mod videre karriere.

NSU er en sjælden institution i dagens forskningsverden. Det er et sted, hvor forskere mødes på tværs af nationalitet, institutioner, fag og anciennitet for at dele og udvikle faglige interesser båret af viljen til forskning motiveret af faglig interesse frem for strategiske hensyn eller karrieremæssig nødvendighed.

NSU er i sin åbne og demokratiske form (den kandidatstuderende, arbejdsløse og professoren deltager på lige vilkår, og alle kan indtage en plads i ledelsen af NSU) et ægte barn af både oplysningsidealer og nordisk samarbejdsform.

Vi finder det af stor vigtighed at bevare NSU

- som en institution, der drives af deltagernes faglige engagement og interesser uafhængigt af skiftende politiske dagsordener. NSU skaber derved nye forskningsnetværk til udvikling af forskning i Norden,

- som en vigtig bidragsyder for akademiske kontakter i Norden i en tid, hvor orienteringen oftest retter sig mod andre dele af verden,

- som et levende barn af nordisk tradition for deltagerdreven organisering og demokrati, hvor der gennem inkluderende rammer skabes stærke og levedygtige fællesskaber.

- som arvtager af oplysningsidealer i en tid, hvor driftsøkonomiske dagsordener er en udfordring for fri tænkning og fri forskning.

Vi opfordrer til, at NSU i årene fremover sikres at kunne eksistere som en selvstændig og uafhængig institution drevet af deltagernes vilje til forskning og faglige kompetencer.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Carsten Friberg tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook