Bevar vores fælles klubtilbud i Stautrup på neutral grund

Denne indsamling skal sikre, at diversitet, samling og fællesskab sikres de bedste kår i Stautrup. 

Derfor har vi, bestyrelsen på Århus Friskole, sendt følgende brev til byrådet i Århus og bedt om, at der tages hensyn til de borgere, som rent faktisk direkte og indirekte bruger klubtilbuddet i Stautrup. Et tilbud, der indtil nu har haft til huse på et sted væk fra begge skoler i byen. Her har de klassetrin, som kan gøre brug af klub, haft mulighed for at gå hen efter skole. På den måde lærer de her at benytte sig af mulighederne i samfundet udover skolen. Det vil vi så nødigt udvande ved at lade klubben falde tilbage til at være endnu et skoletilbud på skolen.

Her er brevet. Tak for din tid:

Bestyrelsen, medarbejdere og elever
fra Århus Friskole er meget kede af og chokerede over byrådets beslutning om at flytte fritidsklubben i Stautrup op i nye lokaler på Højvangskolen. Det betyder, at alle brugerne fra Århus Friskoles 5. og 6.klasser fremover skal møde op på Højvangskolen som gæster på ”udebane”. Lige nu er klubben beliggende på neutral grund, her mødes unge fra både Højvangskolen og Friskolen, de lærer hinanden at kende og skaber grundlag for en god og fælles ungdomskultur i Stautrup.

Vi frygter, at eleverne fra vores skole i fremtiden ikke vil gøre brug af et tilbud, hvor de skal besøge Højvangskolen som gæster – konsekvensen kan blive, at vi må starte en ny ungdomsklub placeret i nærheden af vores skole i fremtiden…og at de unge i Stautrup dermed ikke får et fælles sted at mødes.

Vi er kede af, at vi ikke er blevet hørt inden beslutningen blev truffet. Vi er glade for den klub, der eksisterer nu, hvor elever fra begge skoletilbud i Stautrup mødes på fælles grund – og dermed føler ejerskab i forhold til ”deres” klub. Det er en velfungerende klub i gode fysiske rammer.

Vi frygter, at de rammer klubben tilbydes på Højvangskolen slet ikke står mål med de nuværende rammer.  

Vi anerkender den store betydning klubben har haft for et godt ungdomsmiljø i Stautrup, hvor elever fra begge skoler blandes og danner venskaber. Dette er ikke en selvfølge!  

Vi undrer os over, at vi som part i denne sag ikke er blevet hørt og inddraget i processen inden beslutningen er truffet. Harmonerer det med slogans som ”Århus – en by for alle” og ”borgeren først”? Det ville klæde byrådet, at leve op til egne demokratiske idealer om medindflydelse for de brugere, der er i lokalsamfundene.  

Vi håber, at byrådet besinder sig og ændrer beslutningen om at flytte klubben!  

Venlig hilsen Bestyrelse, medarbejdere og berørte elever fra Århus Friskole i Stautrup


Bestyrelsen på Århus Friskole    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Bestyrelsen på Århus Friskole tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...