Nej til transformerstations placering v. Ørslev under skoven/Ørslevvester

Vores lokalområde er udpeget til et epicenter for den grønne omstilling. Det er en nødvendig udvikling, som vi alle skal bidrage til. Men vi bør dog alligevel forholde os til, hvad det gør ved vores lokalområde og være kritiske, så de bedst mulige løsninger bliver sikret. 

Vi står stærkest ved at danne fælles front mod den nuværende planlagte placering mellem Ørslev under skoven og Ørslevvester.  

Transformerstationen skal være 150.000 m2 stor med tilstødende 150.000 m2 stor byggeplads i 3 år. Der bliver 25 m høje elmaster. Den skal bygges med væsentlig overkapacitet således at der er grundlag for enorm udvidelse af solcelleparker i vores område. I første omgang 220 ha (2.000.000 mio m2) ved Mørup skov i den østlige del. Ringsted kommune har været meget lidt meddelsomme i denne sag og har undladt/glemt at informere de eventuelle berørte beboere. Energinet Danmark har ligeledes forsøgt at skjule sagen for offentligheden.

Hvad kan det have af konsekvenser og risici for vores lokalområde: 

Landskabelig påvirkning, miljøbelastninger, støjgener, strålingsrisiko, værditab af ejendom, nedsat attraktion af lokalområde mv.

Der skal lægges pres på ift. en flytning af transformerstationen til bedre lokaliteter, hvor området i forvejen er belastet af motorvej, jernbane, industriområder osv. 

Projektet er estimeret til opstart i foråret 2024. 

Giv din stemme tilkende! 


Betina Kjøller - Bylauget i Ørslev under skoven    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Betina Kjøller - Bylauget i Ørslev under skoven tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...