Nej til store vindmøller ved Stevning-Svenstrup-Lunden!

Vindmølle- og store grønne projekter kommer tit som en overraskelse for de lokale, når projektudviklere, lodsejere, kommune og rådgivende ingeniørfirma allerede har fundet sammen. Da er det for sent at protestere.

Der er planer om tre styk 150 meter høje vindmøller ved Stevning – Svenstrup – Lunden. Vi kan ikke få oplyst de konkrete detaljer, men vil gøre opmærksom på planerne i god tid. Dermed får borgerne i området en chance for at være opmærksomme og reagere i tide med en underskrift.

 

Vindmøllerne vil have konsekvenser for beboerne:

Ejendomsværdien i området med vindmøllerne vil falde, nogle ejendomme kan blive usælgelige, og der er ringe chancer for tilsvarende kompensation.

Lavfrekvent støj vil være til gene for mennesker og husdyr op til flere kilometer fra møllerne, selv om reglerne overholdes. Med den fremherskende vestenvind vil støjen især genere øst for møllerne, f.eks. i Svenstrup.

Solreflekser og især skyggeglimt fra møllevingernes rammer huse ved lav sol og vil opleves som lys i et diskotek.

Møllerne ventes placeret i nærheden af både Svenstrup og Havnbjerg Kirker og vil kunne høres og ses derfra.

Fugle (som havørne og røde glenter) og flagermus findes i området og kan rammes af møllevinger.

Vi har i Svenstrup sogn ydet vores bidrag til grøn omstilling med solcelleparken nord for Stevning.

Det ødelægger vores lille ø og dens natur, når de sidste sammenhængende områder med åbent land absolut skal bruges til projekter som de tre kæmpevindmøller ved Stevning, Svenstrup og Lunden.

Skriv under her, så møllerne ikke opføres uden lokale hensyn!

Kontakt Johannes good tlf. 21 93 43 88  efter 18.00

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift johannes good. tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...