Nej til spildevandsanlæg på Tuse Næs

Byrådet i Holbæk Kommune har vedtaget den nye spildevandsplan og placeringen af et gigantisk spildevandsanlæg, er bestemt til Tuse Næs.

Den endelige placering er ikke bestemt endnu...alle kan blive nabo til det, og det trafik, der følger med.

 

Planerne om at placere det nye rensningsanlæg til spildvand på Tuse Næs, vil bryde med landzone, kystnærhedszone, og Natura 2000 området, der ikke kan tåle et industriområde af den kaliber.


En ting er at et rensnings anlæg ikke passer ind i hverken konceptet eller miljøet på Tuse Næs, men den tunge trafik af lastbiler kan vejene på Næsset slet ikke bære.

 

For Tuse Næs’ fremtid, må der findes en anden placering. Lad os bevare Turlandet Tuse Næs.

Vi opfordrer hermed Holbæk Kommune til at findet et andet sted til det end Tuse Næs