NEJ til sammenlægning af Gravhunden og Magnoliahuset

Børneudvalget i Frederiksberg Kommune besluttede mandag d. 30.01.23, at arbejde videre med Forvaltningens forslag om en sammenlægning af daginstitutionen Gravhunden og det specialiserede tilbud Magnoliahuset. Indstillingen er nu sendt i høring hos de respektive bestyrelser for Gravhunden og Magnoliahuset samt i Børne- og Ungeområdets Område-MED. Høringsforslagene vil blive forelagt Børneudvalget d. 13. marts 2023, hvor der tages stilling til den videre proces. Der kan læses mere om dette i følgende link pkt. 4: https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-boerneudvalget-2022-25-den-30-januar-2023-kl-2200-i-udvalgsvaerelse-1

Gravhunden og Magnoliahuset arbejder med forskellige pædagogiske tilgange og rummer børn med forskellige færdigheder, styrker og behov. Begge institutioner er yderst velfungerende og fremtræder med en uvurderlig høj trivsel. Dette mærkes ikke blot blandt os forældre, vores børn og vores dygtige personale – det skinner også igennem i de foreliggende tilsynsrapporter gennem årene.

En sammenlægning af to meget velfungerende institutioner, men også meget forskellige, er ikke ensbetydende med én stor velfungerende institution og vi er meget bekymrede for, at en sammenlægning kan have store konsekvenser for vores børns trivsel.

Vi er flere forældre, der går sammen om at indsamle underskrifter imod en sammenlægning af Gravhunden og Magnoliahuset.

Hvis du, ligesom os, er imod en sammenlægning af Gravhunden og Magnoliahuset, vil vi blive rigtig glade for din underskrift. Hjælp os med at bevare vores to fantastiske institutioner, præcis som de er, vores børns trivsel og vores dygtige personales arbejdsglæde. 

Sidste frist for at underskrive er mandag d. 20.02.23 kl. 12.00.


Louise Elisabeth Øllegaard    Kontakt forfatteren af dette andragende