Nej til opstilling af vindmøller i Kratlund ved Brande

Nej til opstilling af vindmøller i Kratlund ved Brande – ja til bevarelse af ”Det Større Uforstyrrede Landskab” og til attraktiv bosætning.  

I forbindelse med Ikast-Brande kommunes planlægning af vindmøller i Kratlund ved Brande, vil vi gøre opmærksom på vores modstand mod opsætningen af møllerne.

Projektet er geografiske placeret tæt på ”Det Større Uforstyrrede Landskab” i Herning kommune. Tidligere var området i Kratlund ved Brande officielt en del af dette område. Selv om den officielle udpegning som ”Større Uforstyrret Landskab” ikke længere er gældende, henstår området stadig således og er derfor i praksis stadig en del af området.

Vi mener, at der skal værnes om ”Det Større Uforstyrrede Landskab”, hvor stilheden og uforstyrretheden opleves rekreativt for områdets beboere, og andre der kommer i området.   Opstilling af 9 møller vil have en aldeles negativ påvirkning af området i form af støj, skyggekast og visuel påvirkning. Beboere og gæster oplever i dag området som et varieret landskab, der netop ikke forstyrres af større tekniske anlæg. Derfor bør 9 vindmøller IKKE placeres i eller op til et af de få ”Større Uforstyrrede Landskaber”, der er tilbage i Midt- og Vestjylland.  

Vi ønsker derimod at bibeholde området som det fremstår nu, uden vindmøller og andre tekniske anlæg, som forstyrrer landskabet både støjmæssigt og visuelt og som en del af ”Det Større Uforstyrrede Landskab”, på tværs af kommunegrænsen i Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. Opstillingen af vindmøller i Kratlund ved Brande, er ikke foreneligt med opretholdelsen af det uforstyrrede landskab.

De 9 vindmøller i Kratlund ved Brande vil have en negativ indvirkning for bosætningen i området. Helt konkret nedlægges 4 beboelsesejendomme. Det vil fremadrettet være vanskeligt at få folk til at bosætte sig i området. Dermed vil grundlaget for de små landsbysamfund, skoler, gymnastikforeninger, kirker mm få trange kår. Det vil altså få stor betydning for hele området.

Vi opfordrer derfor til, at der ikke opsættes vindmøller i Kratlund ved Brande, men at der arbejdes for bevarelse af ”Det Større Uforstyrrede Landskab”, sikres bosætningen i området styrkes til gavn for både nærområdet, men også landsbyer Blåhøj og Uhre.


Finn Bøgedal, Kratlund Gruppen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Finn Bøgedal, Kratlund Gruppen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke dit telefonnummer offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...