NEJ til nye skoledistrikter i Kerteminde kommune JA til selvstændig skole

Børne-og Ungeudvalget i Kerteminde kommune har valgt at sende forslag om ændrede skoledistrikter i høring. Ved at ændre kommunen fra 6 skoledistrikter til hhv. 3 (forslag 4a) og 2 (forslag 4b og 4c) kan der på papiret spares op til 13 mio DKK. Besparelsen ligger dels i fællesledelse og især på, at man kan have færre og større klasser ved at flytte børn fra en skole til en anden. Skolebestyrelsen mener IKKE at større klasser og flytning mellem skolerne er børnenes tarv.  

Forslag 4a: Tre skoledistrikter (Hindsholmskolen + Munkebo, Nymarken + Kerteminde og Marslev + Langeskov).  

Forslag 4b + 4c: To skoledistrikter (Hindsholmskolen + Munkebo + Kerteminde og Nymarken + Marslev + Langeskov)  

RISICI / KONSEKVENSER: 

  • Den overordnede leder kommer længere væk fra de enkelte matrikler og bliver f.eks. i forslag 4b leder for 3 almenskoler, 1 specialskole og 1 daginstitution
  • Generelt større klasser 
    • Fremfor at have to mindre klasser på samme klassetrin, vil der i stedet være en klasse og resten af eleverne flyttes (eller kommer fra anden skole for at fylde op)
    • Et enkelt barn eller få børn kan flyttes fra skolen for at få større klasser på andre skoler     
  • Det frie skolevalg begrænses
  • Mindre bosætning da størstedelen af alle tilflyttere med børn begrunder valget af Hindsholm med en god daginstitution og skole  

SKRIV UNDER så politikerne kan se, at vi vil bevare vores skole som selvstændig enhed !  

Hvis du vil vide mere om spareforslagene: https://kerteminde.dk/borger/skole-unge-og-uddannelse/besparelser-paa-skoleomraadet-2020    

Hvis du har lyst til at sende høringssvar om dette er deadline 29/7-2019  

Bedste hilsner

Forældrebestyrelsen for Hindsholms Børn & Unge


Forældrebestyrelsen for Hindsholms børn & unge    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Forældrebestyrelsen for Hindsholms børn & unge tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook