Nej til ny vej gennem Langenæs

Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, har foreslået en ny vej, der skal forbinde Åhavevej med Værkmestergade gennem Augustenborggade på Langenæs. Vejen skal erstatte Marselis Boulevard i de 6 år det tager at bygge Marselis-tunnellen, og trafikken herfra skal gå gennem Langenæs.
kort31.pngLangenæs er med sine mange højhuse et af de tættest bebyggede kvarterer i Aarhus. Vi er allerede i dag omkranset af tre store veje, nemlig Ringgaden, Skanderborgvej og Marselis Boulevard. Til den fjerde side løber jernbanelinjerne, ligesom Langenæs Allé skærer sig tværs gennem kvarteret. Vi bærer altså som kvarter allerede vores rigelige del af trafikbyrden.

Det forekommer mildest talt at være en meget dårlig idé, udtænkt på et skrivebord langt fra Langenæs, at placere en ny hovedfærdselsåre klos op af mange beboelsesejendomme og gennem en park, kun få meter fra plejehjem, dagtilbud og skole. Vi tager derfor på det skarpeste afstand fra det påtænkte vejprojekt og siger klart og tydeligt NEJ TAK! Rådmanden og byrådet må tænke om igen.
Vær med til at protestere over dette ved at underskrive her!


Jeppe Spure Nielsen, Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd    Kontakt forfatteren af dette andragende