Nej til lukning af overbygninger

Nej til lukning af overbygningerne på Bavne, Karise, Hylleholt og Møllevang

Din stemme er vigtig - sammen står vi stærkere.

Underskrifterne afleveres til uddannelsesudvalget d.1.december.