Nej Til KystnæreVindmøller

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget ødelægger de danske kyster med kystnære havvindmøller. Dette på trods af at udviklingen har vist, at strøm fra store havmøller kan produceres til samme pris og måske endda billigere ved at placere store højtlydende havmøller længere til havs end de kystnære placeringer, der er en del af den danske energipolitik i øjeblikket. 

moeller-vvm-20151.jpg

 "Der har været en mindre fejl i indsamlingen af underskrifter -  det er ikke lykkedes alle at få en bekræftelse. Systemet er derfor nulstillet -  og tælleren skal tillægges 598 underskrifter der allerede er modtaget. De 598 underskrifter er registreret og man behøver ikke tilmelde  sig igen, hvis man har fået en bekræftelsesmail. Hvis man har haft problemer med at underskrive -  skulle det være muligt nu. Alle kan underskrive, hvis man har forskellige mails.”

 

Jeg tilslutter mig følgende synspunkter

  • Den grønne energiforsyning skal udvikles og vokse blandt andet ved hjælp af vindkraft, solceller og andet
  • Opstilling af kystnære vindmøller skal ikke ske på bekostning af vores unikke natur og kystlandskaber.
  • Opstilling af havvindmøller må ikke ske til gene for mennesker, herunder vores oplevelse af det uberørte kystlandskab og det frie udsyn over havet.
  • Støjforholdene omkring vindmøller skal undersøges og støjens indvirkning på dyr og mennesker skal kortlægges
  • Havvindmøller hører hjemme på havet – ikke ved kysten   

 

Derfor Stop alle kystnære mølleprojekter nu 
- Stop for alle åbendør projekter nær vore kyster

Der findes alternative placeringer, der kan etableres uden tilskud, uden at ødelægge vores natur - vores formue.

Så kære borger bekræft din opbakning til at stoppe dette vanvid – via underskrift her.

 

VIGTIGT: UNDERSKRIV FØR DU DELER PÅ FACEBOOK


Nej Til Kystnære Vindmøller    Kontakt forfatteren af dette andragende