Nej til køb af passagerbåd

Agersø Beboerforening og Omø Beboer- & Grundejerforening har iværksat en underskriftsindsamling under overskriften ”Nej til køb af passagerbåd” med følgende ordlyd:  

Undertegnede ønsker ikke, at Slagelse Kommune anskaffer en passagerbåd, der skal indgå i den daglige drift på ruterne mellem Agersø - Stigsnæs og Omø - Stigsnæs.  Undertegnede ønsker, at begge færger skal sejle mest muligt, og at Slagelse Kommune - i samarbejde med det fælles færgesekretariat - arbejder på at anskaffe en afløserfærge, der kan tage biler.

 

Underskriftsindsamlingen løber frem til 23.10 og afleveres i forbindelse med byrådsmødet den 26.10 2015

Vi ønsker, at de 1,5 mil. kr., som er afsat til drift af passagerbåd, tilføres den almindelige færgedrift, så besparelsen på 1,150 mil. kr. kan undgås, og at vores færger dermed sejler efter den fartplan, vi kender i dag. Det er det øboere, gæster, fritidshusejere, håndværkere, renovationsfolk, post mv. har baseret deres liv på. 

De overskydende driftsmidler på 350.000 kr. kan bruges til at indleje en passagerbåd ved haveri eller dokning. 

 

 

 


Agersø Beboerforening og Omø Beboer- & Grundejerforening    Kontakt forfatteren af dette andragende