Nej til hegn i NNP, Gribskov, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Giv din stemme til den hjemmehørende fri natur i Nordsjælland. Der er fra regeringens side besluttet, at en af de første Naturnationalparker skal ligge i Gribskov, og meget sandsynligt også i Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Vi vil ikke have 2,5 meter højt hegn i en længde af 22 km. 
Skoven har allerede nu meget høj biodiversitet 19 ud af 20, kilde Biodiversitetskort for Danmark, KU og AAU.

hvorfor siger vi NEJ? Fordi:

1. Dyrevelfærd. Tamdyr skal ikke spærres inde, sulte for at få dem til at spise unaturlige giftige fødeemner. De skal tilses og have dyrlæge. Det bliver aldrig vilde dyr.

2. Klima. Urørt skov afgiver CO2 og metangasser. Det er drivhusgasser, som vi alle steder søger af mindske.

vi skal dyrke skoven, det er bæredygtigt. CO2 bindes og vi skal ikke som nu importere 70 % af vores bygningstræ. Alene transporten udleder CO2 og vi ødelægger andre landes skove.

3. Brugeradgang. Adgangen begrænses. I Gribskov kommer 26 låger. Det bliver risikabelt at færdes med hunde og heste, i en hegning med stude, elge, krondyr og andre hjorte, som er stresset over at være spærret inde.

4. Vildtet udenfor hegnet. De lukkes ude af deres normale opholdssteder. Deres færden begrænses af hegnet. Jernbanen ligger tæt op ad hegnet, vejene kører gennem skoven, Gribskov. Det vil forårsage flere færdselsuheld og resultere i at vildet går til nabomarkerne for at søge føde. Sandsynligvis vil vildtet i deres forsøg på passage sidde fast i hegnet. Vi må endelig ikke få hegnet opsat.

Giv din underskrift til den naturlige biodiversitet. 
Naturen vil og kan selv. Det ser vi allerede.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Henriette Andersen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...