NEJ TIL HAVBRUG UD FOR HJELM __ JA TIL MARITIM NATIONALPARK I KATTEGAT.

Sig Nej til etablering af to forurenende havbrug nord for Hjelm ved Rugård Klint samt Glatved strand.

2 firmaer påtænker at anlægge 2 store havbrug ud for Djurslands østkyst.

Anlæggene bliver fuld synlige fra land og vil dække et havområde der samlet set vil blive på 4,5 km2.

Øen Hjelm, der er et flot vartegn i Kattegat er på 0,65 km2 til sammenligning.

De bliver fuldt synlige fra land. Derudover bliver der tale om en foruroligende stor miljøbelastning på det marine miljø fra de to ansøgte havbrug. En miljøbelastning, der svarer til at udlede urenset spildevand fra 100.000 mennesker direkte ud i Kattegat. I et havområde, der i forvejen ikke lever op til bestemmelserne i EU´s Vandrammedirektiv om god økologisk stand af vores kystvande.

Derudover vil der blive udledt medicinrester ud i det sårbare marine miljø, der er af stor naturmæssig og rekreativ betydning.

Det kan betyde ikke mindre end en miljøskandale for fugle - og fiskelivet i området.

Du kan også godt regne med at badevandskvaliteten i det sårbare område risikerer at blive forringet.

Hlælp  ved at skrive under her imod  anlæggelse af havbrug ud for Hjelm i Kattegat. OG samtidig JA til oprettelse af en maritim Nationalpark i Kattegat.

Havbrugsgruppen BLAK

 

 


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Facebook