NEJ TIL GRUSGRAV MELLEM SØSUM, SLAGSLUNDE OG GANLØSE

Region Hovedstaden har planer om at etablere et graveområde så der senere kan gives gravetilladelse til en grusgrav mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse.  

Hvis du også er modstander af denne grusgrav, samt interesseområdet, så underskriv her på denne side. (HUSK alle hustandens underskrifter tæller!)

En grusgrav i området vil få store konsekvenser:

· Få hundrede meter øst for det foreslåede graveområdet ligger Ganløse skole med tilhørende idrætsanlæg og friluftsbadbad, hvor børn fra området vil opholde sig i samme tidsperiode som grusgraven er i drift. De fine støvpartikler fra udvindingen vil kunne bæres af vinden over den korte afstand til børnene.

· Grusgraven er vurderet til at indeholde 12 millioner m3 sand (67%) og grus (33%). Det svarer til ca. 200 lastbiler om dagen i 10 år, med en totalvægt på op til hver 50-60 tons. Dette vil give mere trafik på alle veje i Søsum, Ganløse, Slagslunde og Knardrup, afhængigt af hvor gruset skal bruges. Det vil uden tvivl skabe farlig trafik og medføre endnu større trafikale udfordringer!

· Risiko for påvirkning af drikkevand i nærområdet, men også København! Graveområdet ligger nært et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Realiseres udgravning af det 100 hektar store graveområde, der vil gå ned gennem grundvandsspejlet, kan pesticider som ligger i landbrugsjorden potentielt skylles ned i grundvandet af nedbør. Der findes flere boringer i området omkring det foreslåede graveområde som ikke kun leverer vand til nærområdet, men også store mængder vand til København.

· Det foreslåede graveområde er en del af en større udpegning som nationalt geologisk interesseområde og specifikke geologiske bevaringsværdier, der strækker sig fra Mølleådalens tunneldalssystem i nord til området omkring Værebro å syd for Veksø. Udpegningen omfatter et af Danmarks største tunneldalssystemer. Råstofindvinding vil medføre markante ændringer i landskabet, der som udgangspunkt er permanente.

Hjælp os i kampen og giv os din underskrift.
Med venlig hilsen

Naboer til det foreslåede graveområde

Like og følg os på Facebook

https://www.facebook.com/Nej-Til-Grusgrav-Mellem-Søsum-Slagslunde-og-Ganløse-357486638455248

--------------------------------------------------------------------

 

Her sammenholdes billede af potentielt graveområde mod vandboringers placering:

boringer.png