NEJ til flere besparelser på dagtilbuds- og skoleområdet i Frederikssund Kommune.

Kære Forældre i Frederikssund Kommune (dagtilbud og skole)

Hjælp os med at sende et stærkt signal til politikerne i Frederikssund Kommune om at vi siger NEJ til flere besparelser på dagtilbuds- og skoleområdet i Frederikssund Kommune.

Skriv under nedenfor

Vi skal have din underskrift senest søndag 16. september kl. 16

 

Med venlig hilsen

Sanne Mark Sørensen, mor til Laura (5. klasse, Trekløverskolen) og Bernhard (1. klasse, Trekløverskolen) 

 

Kære politikere i Frederikssund kommune

I forbindelse med budgetforhandlingerne for Frederikssund kommune er der udarbejdet en lang række spareforslag indenfor dagtilbuds- og skoleområdet.  

Som forældre i Frederikssund Kommune er vi meget bekymrede for, hvordan de nævnte spareforslag vil påvirke vores børns hverdag, trivsel og faglige udvikling.                                                                                             

Vi oplever medarbejdere i vores vuggestuer, børnehaver og skoler, som hver dag løber stærkt i bestræbelsen på at give vores børn en så tryg og personligt og fagligt udviklende hverdag som de økonomiske rammer og vilkår tillader. Vi er dog bekymrede for at disse rammer og vilkår med de nævnte spareforslag bliver endnu strammere med forslag om at skære i bl.a. undervisningstiden, forberedelsestiden, yderligere reduktion i de i forvejen sparsomme altafgørende timer til at arbejde med trivsel og inklusion, færre uddannede pædagoger i vuggestuer og børnehaver, sammenlægninger af daginstitutioner, sfo og skoler mm.  

Det er i dagplejen/vuggestuen, børnehaven og skolen vores børn får lagt en stor del af de byggesten de skal stå på videre i livet. Det er her de lærer om sig selv, om at indgå i sociale og forpligtende fællesskaber og her de får grundlagt de altafgørende faglige forudsætninger, som de skal bygge videre på når de kommer på ungdomsuddannelse/videregående uddannelse og når de skal ud på arbejdsmarkedet – og videre ud i livet i det hele taget!  

Hvis vores børnehaver og vuggestuer og skoler skal rumme alle børn, så skal der også være ressourcer til at sikre, at alle børn faktisk kan rummes – og blive en del af det sociale og faglige fællesskab. Børn der ikke trives har svært ved at udvikle sig og lære. Og børn der ikke trives kommer nemt til at forstyrre alle de andre børn, fx i klassen. Og er der 28 børn i klassen, så skal der ikke meget forstyrrelse til, før arbejdsroen for de øvrige elever er udfordret. Og her gør skiftende lærere og stor brug af ikke-uddannede vikarer det ikke bedre, fordi vikarer ikke kender eleverne og klassen på samme måde og vi har en oplevelse af, at vikarer har sværere ved at etablere ro i klasserne, end de faste lærere har. For mange skiftende voksne kan også gøre det sværere for børnene at navigere mellem skiftende sociale spilleregler og rammer. At vikarerne så heller ikke er uddannede gør blot bekymringen for elevernes faglige læring større, specielt hvis der er vikar på over længere tid. 

Vi oplever det  lægger et endnu større pres på de tilbageværende faste lærere, som må løbe endnu stærkere og påtage sig nogle af de opgaver, som vikarer af gode grunde ikke kan dække. Og pressede lærere har ikke det samme overskud til at arbejde med at etablere en respektfuld kultur i klassen. Og hvis de sociale relationer ikke fungerer i en klasse og der ikke tages hånd om det, så kan det koste mange dyre inklusionstimer at forsøge at rette op på, på de større klassetrin.  Og dårlig trivsel kan sætte sig dybe spor hos den enkelte. Lige så vel som manglende faglige forudsætninger kan gøre det svært at komme videre i uddannelsessystemet