Nej til besparelser på dansk ulandsbistand frem til 2020

Blå blok vil skære 15 mia. kroner af udviklingsbistanden frem til 2020. Både Venstre og Dansk Folkeparti har dog ikke præciseret, hvor der skal spares i Danmarks støtte til udviklingslande.

Information har imidlertid gennemlæst Finansloven 2015 §6.3, og peget på, at de bebudede nedskæringer særligt vil ramme udviklingsprojekter i perioden 2016-2018, hvor regeringen vil skulle spare, hvis målsætningen om at sænke ulandsbistanden fra 0,87 % til 0,7 % af BNI skal opfyldes.

Det drejer sig om udviklingsprojekter, der bl.a. sigter mod at understøtte følgende områder:

  • Demokrati og stabilitet
  • Fattigdomsbekæmpelse
  • Infrastruktur
  • Klima og miljø
  • Sundhedsvæsen
  • Uddannelse
  • Vand og sanitet

Danmark kan f.eks. droppe støtten til et grønt vækstprogram i Etiopien, der gør landbruget mere modstandsdygtigt over for klimaforandringerne. Eller sløjfe vandprogrammet i Uganda, der skal give 800.000 ugandere i landdistrikterne om året adgang til rent drikkevand. 

Det er paradoksalt, at regeringen vil styrke indsatsen i nærområderne og samtidig vil spare på ulandsbistanden, der bl.a. skal medvirke til at hjælpe flygtninge i samme områder.

Uanset hvor der spares, er der tale om en drastisk nedskæring i ulandsbistanden i en tid, hvor behovet for ulandshjælp er større end nogensinde. 

SKRIV UNDER OG VÆR MED TIL AT STOPPE NEDSKÆRINGERNE PÅ ULANDSBISTANDEN!

 

Tak fordi du er med til at skrive under og viser, at du ønsker et globalt ansvarligt Danmark.

Underskrifterne vi blive afleveret som en del af en samlet mobilisering på Folketingets åbningsdag.

 

Kilder:

http://www.information.dk/537668 

http://www.information.dk/537636