Nej til besparelser på børn og unge i Aarhus

Aarhus Kommunens budget for 2023-26 er intet mindre end en gyser. Besparelser på over 300 mio., hvoraf mere end en tredjedel skal spares på vores børn og unge. 120 mio. om året de kommende fire år fremgår det af udkastet fra borgmesterens afdeling. Læg dertil, at der i vores folkeskoler i forvejen er et underskud på 70 mio. til det specialiserede område. 

I den nye sundheds- og trivselsmåling fra kommunen angiver 17 % af eleverne i 4.-9. klasse, at de har lav livstilfredshed. 17 %. Det svarer næsten til hver femte elev – eller mellem fire og fem elever i hver klasse. Det kan vi ikke leve med. 

Ifølge tal fra KL bruger Aarhus Kommune omkring 13.000 mindre pr. elev om året end landsgennemsnittet og 19.000 kr. mindre end Københavns Kommune – i alle grafer blinker Aarhus rødt. Der er behov for at investere i børnene. Alligevel vil kommunen spare. 

Igen og igen hører vi om stigende mistrivsel blandt vores børn og unge, om lærere, der fortæller, at der er elever i alle klasser, der ikke får den hjælp og støtte de skal have. Om familier, der bukker under, mens de venter på hjælp fra PPR. Kære politikere i Aarhus. Vi kan ikke mere. Vores børn kan ikke mere. 

Med venlig hilsen forældre i Aarhus


Cecilie Harrits, Skole og Forældre i Aarhus    Kontakt forfatteren af dette andragende