Nej til 6855 Outrup Solcelleby!

Nej til Outrup Solcelleby!  

Som borgere i 6855 Outrups opland er vi dybt bekymrede over, at Varde Kommune ønsker at opstille 3 solcelleparker i Outrups opland. Dertil kommer, at staten har udvalgt et stort område som Energipark i Blaksmark/Tinghøj og ud mod hovedvej 11.

Ligegyldigt hvilken vej, man kører til Outrup, vil man kunne se 1-2 solcelleparker. Her taler vi ikke om 5-10 solcellepaneler hvert sted, men at hvert anlæg er over 200 hektar stort ...! 1 solcellepark a 200 hektar svarer til 280 fodboldbaner, hvor Varde Kommune ønsker at den grønne natur bliver dækket af sorte, op til 4 meter høje solcellepaneler. Til yderligere sammenligning dækker Outrup by et areal på 88 hektar.  

Varde Kommune skal opstille 1.285 hektar solceller og op til 20 vindmøller inden 2030. Men hvorfor skal minimum 700 hektar ud af de 1285 hektar solceller lægges omkring Outrup?

Vi ved, at kommunen har udpeget endnu større områder også omkring de nævnte projekter, som vil kunne medføre, at projektmagerne vil forsøge at udvide solcelleparkerne yderligere end de 200 hektar. Og derfor er truslen mod vores område yderst kritisk!    

Skærmbillede_2023-11-10_1606121.jpg

Projekt 11 i Vittarp/Bahl

Projekt 12 i Bækhuse/Randsig/Debel

Projekt 13 på Nymindegabvej/Dejrup/Hennebjerg/Kolle

Forslag 17 Energipark Blaksmark/Tinghøj/Hovedvej 11  

Vi er dybt bekymrede over, at Varde Kommune vil ødelægge så meget af vores natur og åbne vidder omkring Outrup, Henne, Nr. Nebel og Lunde. Det vil forringe vores levestandard, vores livskvalitet, skabe boligværditab og muligheden for at sælge vores ejendomme.

Hvordan harmonerer sorte solcellemarker med Varde Kommunes vision Vi i Naturen, hvor der står at Borgerne skal opleve stolthed over den enestående natur, og at den skaber ramme om et godt liv”?! Dén natur bliver der ikke meget tilbage af, hvis alle solcelleparkerne bliver til noget omkring Outrup.  

I fremtiden vil solcelleparkerne betyde, at færre familier vil flytte til området. Allerede nu er der familier, der flytter fra området, og mange ejendomme skal nedlægges pga. solcelleprojekterne. Sammenhængskraften i vores område og i Varde Kommune er en kombination af stærke lokalsamfund på landet og i bysamfund. På den måde sikrer vi, at der er plads til alle, både os der ønsker at bo i byen, og os der ønsker at bo på landet uden for byerne.

Solcelleparkerne er en trussel mod lokalsamfundene uden for byerne, men også inde i byerne, da oplandet reduceres, og tiltrækningen af nytilflyttere til både by og land påvirkes negativt. Det vil gå ud over dagplejere, børnehaver, skoler, foreningsliv, handelsliv, erhvervsliv og turismen - både i Outrup, Henne, Nr. Nebel, Lunde og ved Henne Strand. Hele områder risikerer at blive 'døde', da folk ikke har lyst til at bosætte sig i 'Outrup Solcelleby'.  

Vi mener bestemt ikke, at Outrup og omegn kan rumme mere end ét solcelleprojekt - derfor vil vi yde massiv modstand mod Solcelleprojekt nr. 12 og 13.

'Varde Kommune lukrerer på naturen - bare ikke i Outrup!'  

Vi opfordrer derfor Varde Kommune til at sprede solcelleanlæggene ud over hele kommunen med fokus på mindre enheder. Der bør fastsættes en minimumsafstand mellem sådanne anlæg, der er større end de knap 2000 meter, der projekteres med mellem Vittarp og Bækhuse. Ligeledes ønsker vi, at kommunen får udarbejdet et regelsæt for solcelleanlæg i Varde Kommune, hvor der tages hensyn til de lokale borgere.  

Varde Kommune bør gå forrest med solceller på kommunale bygninger, skoler og haller. Kommunen bør opfordre nybyggerier af både erhvervsmæssig og privat karakter at integrere solceller som en del af tagbelægningen. Kommunen bør varetage borgernes tarv, og ikke tage hensyn til projektmagernes ønsker om anlæggenes størrelse af hensyn til økonomien i projekterne.   

Denne underskriftsindsamling er ikke en protest mod solenergi som vedvarende energikilde, men en modstand mod projekternes omfang og koncentration omkring Outrup.  

Ved underskrift gives der samtidig samtykke til at underskrivers oplysninger må deles med Byrådet i Varde Kommune. Du kan vælge, at dit navn ikke synligt fremgår, men at din stemme imod - fortsat tæller. Underskriftindsamlingen afleveres samlet til Byrådet med det formål, at berørte borgeres modstand imod solcelleprojekt 12 og 13, at disse to projekter bliver stoppet og placeret andet sted i Varde Kommune.  

Mere information: Facebook: Nej tak til 6855 Outrup ’Solcelleby’!  

Vis din støtte ved at underskrive Underskriftindsamlingen og del bredt til dine bekendte. Tak for din støtte. På vegne af udvalgene af berørte borgere til solcelleprojekt 12 samt solcelleprojekt 13 i 6855 Outrup.  


På vegne af berørte beboere omkring solcelleprojekt 12 og solcelleprojekt 13 i 6855 Outrup    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at På vegne af berørte beboere omkring solcelleprojekt 12 og solcelleprojekt 13 i 6855 Outrup vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...