Nej til 4 etager højt hotel i Dronningmølle

Indsigelse mod lokalplan 309.07 for hotel i 4 etager i Dronningmølle

Vi ønsker ikke en 4 etager høj og massiv bygning beliggende kun 6 meter fra den fredede del af campingpladsen og dermed Rusland. Den massive og høje hotelbygning vil komme til at dominere det visuelle indtryk af det uvurderlige landskab i et af Ruslands mest besøgte områder – nemlig hele det område der ligger tæt på Dronningmølle Strand. Hotellet vil være så dominerende, at det vil kunne ses langvejs fra.

Fredningen af området op til det påtænkte badehotel blev gennemført i 2006 trods protester fra Gribskov Kommune. Fredningens formål var – og er – især at bevare området ubebygget og visuelt sammenhængende. Nu demonstrerer kommunen, at den også den dag i dag ikke anser den visuelle værdi af Ruslands-området for noget som er værd at bevare.

Gribskov Kommune har sendt lokalplanen til høring uden at få foretaget en miljøvurdering, som det er normalt at få foretaget, når en lokalplan er indgribende for et fredet område. Vi står helt uforstående overfor, at kommunen har undladt at foretage en miljøvurdering, ikke mindst en visualisering, der tydeligt viser hotellets indvirkning på miljøet.

Det fire etager høje hotel planlægges bygget på en lille kvadratisk grund (matrikel 1tu) der ikke er ret meget længere og bredere end længden af hotelbygningen, som påtænkes bygget på skrå af det lille grundstykke. Foruden hotellet bliver der kun plads til parkeringspladser og lidt beplantning. Hotellet får her ud over ingen grønne områder. Hotelgæsterne må gå gennem campingpladsen for at komme ud til de rekreative områder. Vi står helt uforstående for, at kommunen i lokalplanforslaget ikke opgiver en bebyggelsesprocent for den lille grund.

Vi ser meget gerne, at der bygges et hotel i Dronningmølle. Og vi håber, at vores indsigelse kan blive startskuddet til et hotel i færre etager, som passer bedre ind i det visuelle miljø i skønne Dronningmølle.

Lokalplanens øvrige elementer vedrørende campingpladsen har vi intet at indvende imod.

Det er muligt at gøre indsigelse mod lokalplanen inden den 14. maj.