NEJ til 28 elever i klasserne (Skovlunde Skole)

0.-klasser sommer 2017 på Skovlunde Skole – Vi ønsker ikke store klasser med optil 28 elever i hver!

Skriv under, hvis du ønsker, at der skal dannes:

6 klasser med 22-23 elever

i stedet for

5 klasser med 27-28 elever

 

Der skal starte 137 børn på Skovlunde Skole i 0. klasse efter sommerferien 2017.

Ballerup kommune (Børne- og Skoleudvalget) har besluttet kun at oprette 5 klasser på Skovlunde Skole, 2 på afd. Nord og 3 på afd. Syd. Dette betyder 3 klasser med 27 elever og 2 med 28 elever!

Skolebestyrelsen ønsker 6 klasser, som vil betyde 1 klasse med 22 elever og 5 klasser med 23 elever. Dette stemmer fint overens med Ballerup kommunes hidtidige målsætning på 22 elever pr. klasse og med, at der på hele Skovlunde Skole er et gennemsnit på 21,5 elever pr. klasse.  

Skolebestyrelsen har tydeligt forelagt Børne- og Skoleudvalget vores ønske, men de har alligevel valgt kun at oprette 5 klasser.

Støt vores pres på kommunen ved at skrive under.

 ********************

RETTELSE:

UNDERSKRIFTINDSAMLINGEN ER IKKE IVÆRKSAT AF SKOLEBESTYRELSEN

UNDERSKRIFTINDSAMLINGEN ER IVÆRKSAT AF FIRE FORÆLDRER, SOM ER MEDLEMMER AF SKOLEBESTYRELSEN:

René Jensen (Formand)

Rannva S. Joensen

Lisbeth H. Sørensen

Andreas W. Christoffersen

VI BEKLAGER MEGET DENNE FEJLINFORMATION!!

 ********************

Vil du vide mere:

Nedenfor findes nyt brev fra skolebestyrelsen sendt til Børne- og Skoleudvalget d. 06.02.2017

https://ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-31-01-2017 kan du under punkt 4 læse Børne- og Skoleudvalgets beslutning samt finde skolebestyrelsens høringssvar

----------------------------------------------------------------------

Brev til Børne- og Skoleudvalget sendt d. 6. februar 2017:

 

Til  Børne- og skoleudvalget.

Emne:

Vedr. jeres beslutning om klassestørrelser for de kommende 0. klasser på Skovlunde skole.

Fredag den 13. januar 2017 fremsendte vi et svar (se bilag) på jeres forespørgsel omkring klassestørrelserne. Vi gjorde her opmærksom på vores bekymringer omkring jeres intentioner om at have 27+28 børn i klasserne fordelt på 5 klasser på Skovlunde skole. Dertil var mange årsager. Både de fysiske rammer, som ikke rummer de 27-28 elever i alle klasselokaler, men i lige så høj grad hensynet til den kvalitet vi ønsker at tilbyde eleverne, samt hensynet til de arbejdsmæssige rammer vi ønsker for lærerne/pædagogerne.

Vi vil derfor udtrykke vores skuffelse over jeres beslutning om at fastholde, at der skal 27+28 børn i klasserne på den kommende årgang, og opfordrer til at tage beslutningen op til revurdering.

Vi ser ikke umiddelbart andet grundlag for dette valg, end det økonomiske aspekt for Ballerup Kommune. Færre klasser betyder en besparelse på budgettet i forhold til ressource-tildelingsmodellen. Desuden vil Skolebestyrelsen gerne påpege at siden sammenlægningen til en stor distriktsskole, har vi gentagne gange fået jeres tilsagn om at sammenlægningen af skolerne ikke blev foretaget af økonomiske hensyn og ikke ville have negative konsekvenser for skolen. Det mener vi det gør nu.

Vi ønsker derfor svar på følgende:

1. I planlægger at fordele 1 mio. kr. på 5 skoler i kommunen. Hvis de fordeles ligeligt på de 5 skoler, er det 200.000 kr. pr. skole. Det er mere end de 160.000 kr. tildelingsmodellen tilskriver en ny klasse. Kan disse penge ikke blot anvendes til oprettelsen af en ekstra klasse?

2. Der er ikke os bekendt nogen eksperter, der peger på at flere børn i klasserne er fordrende for at ”alle børn lærer optimalt”. Flere elever i klasserne vil skabe mere uro, der vil være flere ”inklusions”-hensyn at tage, der vil i nogle tilfælde være for mange børn til at bygningsreglementets krav til ”luft” overholdes (især hvor der er ekstra støttepædagoger samt manglende mekanisk udluftning).

Før sammenlægningen ville de kommende 0. klasser på Skovlunde Skole have været opdelt i 2 klasser på afdeling Nord og 4 klasser på afdeling Syd med et gennemsnit på 22,8 børn på tværs af klasserne. Herudover har I frem til efteråret 2016 tilstræbt klasser på 22 elever i styrelsesvedtægten.

Hvad er årsagen til at I nu mener at 5 klasser med 27-28 elever er en bedre løsning?

Hvor i denne beslutning har I taget hensyn til de i styrelsesvedtægten opstillede kvalitetsmål?

3. Kan Børne- og Skoleudvalget overtales til en lille studietur (hurtigst muligt) hvor I selv kan se lokalernes størrelse og derefter afgøre om det er forsvarligt at have 27-28 elever i klasserne?

4. Hvad skal der til for, at jeres beslutning kan ændres for Skovlunde Skole?

Vi ser frem til at modtage jeres svar senest 10. februar 2017, så vi har noget vi kan henvende os til de kommende 0.klasses-forældre med.


René Jensen, Rannva S. Joensen, Lisbeth H. Sørensen & Andreas W. Christoffersen    Kontakt forfatteren af dette andragende