NEJ TAK til store skoledistrikter i Kerteminde kommune

Underskriftsindsamling mod sammenlægning af Nymarken og Marslev skoler med Langeskov eller Kerteminde skoler.

Skriv under så Kerteminde kommune kan se, at vi ikke vil finde os i at blive underafdelinger af nye mega-skoler.

Børne-og Ungeudvalget i Kerteminde kommune har valgt at sende forslag om ændrede skoledistrikter i høring. Ved at ændre kommunen fra 6 skoledistrikter til 3 eller 2 distrikter påstås det, at der kan opnås besparelser.

Marslev og Nymarken skoler støtter på ingen måde op om forslag der rummer
distriktsændringer som de er beskrevet i forslag 4.a, 4.b, eller 4.c. Det vil være katastrofalt at gennemføre. Andres kommuner der har gennemført så store sammenlægninger har ikke nødvendigvis sparret en krone, det har slidt enormt på tilliden mellem borger og politiker, landzonerne drænes for aktive socialt stærke børnefamilier, skole og fritid holder op med at hænge sammen, og vigtigst - det har ramt det enkelte barns trivsel og læring. Vi kan på ingen måde acceptere nedgang i det faglige og trivselsmæssige niveau i kommunen.

Et levende skolevæsen har brug for en mangfoldighed af forskellige skolekulturer. Slås de nuværende distrikter sammen til 2-3 golde stordistrikter, vil det være med til at forringe det frie skolevalg markant.

Det vil være et enormt tab for kommunen hvis denne levende, varme, nærværende og aktive landsbyskolekultur druknede i gigantiske, fragmenterede og sjælløse distrikter. Distrikter med langt fra forælder til ”lokal” skolebestyrelse, og øverste skoleleder.
Beslutninger tættest på borgerne bliver et udemokratisk farceagtigt udvandet begreb. Afstanden mellem borgeren på den ene side, og kommunen/politikerne på den anden, vil uvægerligt blive markant forlænget.

Vi synes, at vi på trods af årelange gentagne økonomiske nedskæringer lykkedes med udvikling af en skole og læringskultur, der virker. Se blot på resultaterne fra trivselsundersøgelser, det årlige resultat af afgangsprøver og den høje andel af elever som kommer videre på ungdomsuddannelser. Og der er meget mere at bygge på. Vi er ikke til ende med denne udvikling.

Høringsforslaget er en "ommer". Vi beder udvalget finde den løsning, der stiller vores samlede skolevæsen mest attraktivt i forhold til fortsat at kunne fastholde vores elever -samtidigt med at vi kan drive kvalitetsskole i Kerteminde. Det skylder vi børn af Kerteminde Kommune.

Konsekvenser af forslaget:

  • Store maksimalklasser med mindre fokus på det enkelte barns behov
  • Usikkerhed år for år, om hvor dit barn skal gå i skole
  • Ringere trivsel og faglighed
  • Mindre indflydelse på dit barns skolegang
  • Stærkt begrænset skolevalg
  • Ingen sammenhæng i daginstitutionsovergangene "Den røde tråd" klippes over
  • Ubalance mellem skole og fritid
  • Uballanceret hverdag skole og hjem

 

Skriv under så Kerteminde kommune kan se, at vi ikke vil finde os i at blive underafdelinger af nye mega-skoler.

 

Med kampgejst og hilsener

Forældrebestyrelsen for Nymarken Skole og Børnehus.


Skolebestyrelsen for Nymarken Skole og Børnehus    Kontakt forfatteren af dette andragende
Facebook