NEJ TAK til vindmøller i området omkring Kundby, Vognserup, Trønninge og Knabstrup

Godsejeren Hans Christian Teisen ønsker at placere 4 kæmpe vindmøller med en højde på 150 m i området omkring Kundby, Vognserup, Trønninge og Knabstrup.

Tilbage til 2013, var der første gang snak om at placere vindmøller i nærheden af Vognserup og Kundby. Godsejeren Hans Christian Teisen fra Vognserup Gods, var dengang, ligesom os lokalbeboere, voldsomt imod vindmøller. Dengang præciserede godsejeren tydeligt, i sin indsigelse, konsekvenserne til kommunen.

”Med et pennestrøg vil truslen om en klynge 150 meter høje vindmøller gøre Kundby og omegn til et uattraktivt udkantsområde. Hvem vil købe hus i en landsby der trues af permanent lavfrekvent støj? Huse med udsigt til møllerne bliver usælgelige. Der er udelukkende negative lokale effekter: store ejendomsværditab, mistede ejendoms- og ejendomsværdiskatter for Holbæk Kommune, fraflytning og med tiden landsbydød.”  citat: Hans Christian Teisen

I dag er tonen blevet en helt anden. Hans Christian Teisen har lavet forslag om at opstille 4 kæmpe vindmøller på engene mellem Kundby, Vognserup, Trønninge og Knabstrup.

Fra truslen om at leve i et kommende uattraktivt udkantsområde med lavfrekvent støj i usælgelige huse, mener Hans Christian Teisen, at det nu er en rigtigt god ide med 4 kæmpe vindmøller i området.

Men fakta er: 

Området er ikke udpeget som et egnet område i kommuneplanen og en placering som ønsket af godsejeren vil kræve omfattende dispensationer fra bl.a. naturbeskyttelsesloven. Kommunen har gjort Hans Christian Teisen opmærksom på følgende konflikter:

- beskyttede vandløb
- større uforstyrret landskaber
- værdifuldt kulturmiljø 
- bevaringsværdigt landskab
- naturbeskyttelsesområde
- lavbundsarealer
- skovbyggelinier
- åbeskyttelseslinie
- beskyttede naturtyper.

Dog forsøger godsejeren sammen med vindmølleproducenten Momentum at påvirke Holbæk kommune til at ændre holdning.

At placere vindmøller i dette område, vil ødelægge den bevaringsværdige natur og det uforstyrrede landskab. Det vil kunne medføre sundhedsmæssige konsekvenser for os mennesker at leve med lavfrekvent støj. Hvem vinder ved at placere vindmøller i området.

Med din underskrift siger du NEJ TAK til vindmøller i området omkring Kundby, Vognserup, Trønninge og Knabstrup.

 

Vi er glade for alle delinger, men også din underskrift gør en forskel!


Gruppen af modstandere mod vindmøller i området    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Gruppen af modstandere mod vindmøller i området tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...