NEJ tak til uligeløn

Kvinder ansat i den offentlige sektor med mellemlange videregående uddannelser er udsat for uligeløn. Et faktum som vi sygeplejersker kender til, og som er blevet dokumenteret i Lønkommissionens redegørelse. http://fysio.dk/Upload/Offentlig/Ligelon/lonkommission.pdf

http://fysio.dk/Upload/Offentlig/Ligelon/10-101_PixiLoenkommissionen2.pdf

 

Lønforskellen mellem mænd og kvinder er i dag i snit 18 pct. Og hvis man sammenligner faggrupper med samme uddannelsesniveau, er forskellen mellem fx sygeplejersker og mandsdominerede fag endnu større. Det er det, vi kalder det moderne ligelønsproblem; nemlig at det groft sagt bedre kan betale sig at passe på folks penge end at passe på folks børn, de ældre og de syge. Det vil vi gerne gøre op med. http://www.dsr.dk/Temaer/Sider/Ligeloen.aspx

Sygeplejersker har et kæmpe ansvar i deres daglige arbejde, hvor vi passer på svært syge mennesker, der ofte står mellem liv og død. Uden vores observationer kan lægerne ikke udføre deres arbejde og omvendt. Med det store ansvar vi har, skal der også følge en ligeløn. Dette gælder alle kvindedominerede fag med samme længde videregående uddannelse. Dette er på tide, at politikerne får øjnene op for.

 

En sygeplejerske tjener i grundløn 22.775kr. de næste 8 år, for efterfølgende at stige til 26.522 kr. resten af hendes karriere (Beløbene svinger med ca. 500 kr. alt efter, hvilken kommune man bor i). Dette er uagtet om sygeplejersken har 10-, 20- eller 30 års erfaring. http://www.dsr.dk/Artikler/Sider/Loenberegner---ikke-leder.aspx

Det kan ikke være rigtigt, at for at sygeplejersker kan få lidt flere penge mellem hænderne, skal vi arbejde både aften, nat og weekender. Grundlønnen burde være den samme!

 

Hvis vi sammenligner os med f.eks. et mandsdomineret fag som diplomingeniørerne, der også er en professionsbachelor uddannelse ligesom sygeplejerskernes, så er den vejledende startløn 35.400 kr.

http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/teknik/uddannelse/civilellerdiplomingenior

https://ida.dk/raadgivning/loen/minimalloen-0

 

Sammenligner vi os med lærerne, så får de 26.082kr. i grundløn. Lægger vi deres tillæg oveni, hvor de ikke skal arbejde aften, nat eller weekender for at få dem, så får de 27.531,39 kr. i grundløn de første 4 år. Derefter får de 29.120,81 kr. efter 4-8 års erfaring. Efter 8-12 års erfaring får de 30.989,42 kr. og fra 12 års erfaring får de 32.060,17 kr. i grundløn.

http://www.klfnet.dk/fileadmin/6._Loen_og_ansaettelse/Loentabeller/2014_lonpjece_1._januar_reg._1_284900_alm_folkeskoler.pdf

  

Dette er blot få eksempler på den store forskel, der er i lønnen når det kommer til uddannelser taget på samme niveau. Nu er det på tide, politikerne får øjnene op for at køn ikke skal være en faktor i løn, og det skal kunne betale sig at tage en uddannelse, uagtet om man er mand eller kvinde.

Så uanset om du er en kvinde eller mand, sygeplejerske eller ej, så ta' og støt op om at der skal være ligestilling, også når det kommer til vores løn og del gerne underskriftsindsamlingen.

 

 

På forhånd tak. 

 

Ps. Husk at bekræfte din underskift der bliver tilsendt din e-mail.