NEJ TAK TIL SVINEFABRIK I MANNERUP

 Ikke flere svinestreger i Mannerup    svinestald.jpgsvinestald_2.jpg

 

NEJ TAK TIL SVINEFABRIK I MANNERUP!     

- TRAFIKBELASTNING: Vi er i forvejen hårdt belastede i landsbyen med meget voldsom trafik til de permanente jordbærtelte på samme ejendom, vejene er små og smalle, og svineproduktionen vil give mange flere store lastbiler og traktorer med svine- og foder- og gylletransport. Det bliver livsfarligt, at færdes på vejene, som gående og cyklister/specielt børn, og det slider voldsomt på de i forvejen slidte veje.         

- LUGT OG STØJ: lugten fra de store gylletanke og grisene vil ofte give en voldsom stank i Mannerup specielt når vinden er i vest, da fabrikken placeres lige vest for os. Vestenvinden er den mest fremherskende vindretning i DK. Også fra de ofte åbne svinetransporter i store lastbiler vil stanken sprede sig. Støjen og rystelser fra al den ekstra trafik vil også belaste os borgere yderligere.         

- SUNDHEDSRISIKO: Der er konstanteret flere dødsfald blandt mennesker på grund af den antibiotikaresistente bakterie MRSA CC398, og smitten sker også gennem luften uden direkte kontakt med svinene. MRSA CC398 er vidt udbredt i svinestalde iflg. tidsskriftet Ingeniøren.         

- CO2 BELASTNING: svineproduktion er meget CO2 belastende – incl. transport af svinene og foder fra udlandet m.m. FN og verden mener at vi ALLE skal nedsætte vores CO2udslip.          

- USÆLGELIGE EJENDOMME: flere lokale ejendomsmæglere, mener at ejendommene i Mannerup vil være usælgelige med en svinefabrik placeret ved siden af de i forvejen belastende permanente plastjordbærtunneler.         

- ALTERNATIV PLACERING: ejeren af Mannerupvej 30 - Jeppe Pedersen ejer ligeledes Borupgården, som ligger lige vest for og op til nr. 30, og de fleste af de ovenstående problemer og risici vil være meget formindskede eller helt væk ved en placering af svinefabrikken ved denne gård.         

En svinefabrik i Mannerup vil være en hån mod og ydmygelse af borgerne i Mannerup, og stå i voldsom kontrast til den økologiske profil og visionen VORES STED  https://vores-sted.lejre.dk/

, som Lejre Kommune forsøger at SÆLGE sig flot på overfor nye tilflyttere.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Holger Wiuff tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...