NEJ TAK TIL PLACERINGEN AF BIOGASANLÆG I MARSTRUP

biogas.jpg

Jeg har lyttet med til byrådsmødet i Haderslev omkring #16 ”Plangrundlag for etablering af biogasanlæg ved Knokbjerg”. Jeg kan forstå, at der mangler svar fra borgerne i Marstrup!

Vi undrer os over, at man har

 fået lov, til at købe en grund med henblik på at bygge et biogasanlæg. Når der i udbudsmaterialet fra kommunen står, at man ikke bør forvente at få tilladelse til at bygge, et biogasanlæg på det pågældende stykke jord. 

Jeg er ikke imod et biogasanlæg, MEN jeg er imod placeringen. Jeg synes det er uhensigtsmæssigt at placere et biogasanlæg, så tæt på byen, 314 meter ifølge Jyske Vestkysten. Erhvervsstyrelsen anbefaler, at der som minimum skal være 500 meter til nærmeste bebyggelse pga. lugtgener og øget trafik.

Dette anlæg vil ødelægge vores hyggelige by, som i forvejen mistede en del, da skolenblev lukket.
Jeg opfordrer til at finde et andet sted at bygge jeres biogasanlæg, og et fremtidigt råd, IKKE så tæt op af beboelse.


Camilla Vestergaard Waldemar    Kontakt forfatteren af dette andragende