NEJ TAK til nyt lovforslag om at omplacere kolonihaver i Danmark!

billede-kolo.png

Regeringen præsenterede i slutningen af januar 2019 et udspil, hvori landets kommuner kan omplacere kolonihaver, så nuværende kolonihavearealer kan bruges til andre formål.

Den 24. januar præsenterede regeringen et udspil kaldet ’Danmarks hovedstad frem mod 2030’. Udspillet indeholder 52 initiativer, som samlet skal styrke hovedstadsområdet. Men med initiativerne åbner regeringen op for, at alle landets kommuner kan omplacere kolonihaver, så nuværende kolonihavearealer kan anvendes til andre formål som f.eks. boliger eller erhvervsbyggeri. ‘Danmarks hovedstad’ omhandler altså ikke kun hovedstaden.

Mange kommuner mangler plads til at bygge nye, store lejlighedskomplekser og erhvervsområder tæt på kollektiv trafik såsom letbane, metro og tog. Byerne vokser og presset stiger. Det er i den sammenhæng, at regeringen har foreslået, at kommunerne i fremtiden kan udnytte kolonihavearealerne til bolig- og erhvervsudvikling. Lige nu indeholder udspillet heldigvis et frivillighedselement, som betyder, at kommunerne kun kan omplacere, hvis de berørte haveforeninger er enige i omplaceringen.

Vi mener, at frivillighedselement med sandsynlighed er en politisk metode til at undgå, at vi skaber uro før valget. I en politisk forhandling kan det hurtigt blive aktuelt at fjerne forbeholdet om, at der skal opnås tilslutning fra den enkelte kolonihaveforening; og efter valget kan frivillighedselementet blive slettet fra udspillet, uden det har konsekvenser for politikerne. Det accepterer vi ikke.

Alliancer og kamp for frivillighedselementet

Udspillet er blevet præsenteret tæt på det kommende folketingsvalg, men det er sandsynligt, at det er blevet forhandlet mellem parterne længe forinden. Derfor tager vi sagen aldeles alvorligt.

Deltag i underskiftindsamlingen om et stort NEJ TAK til at denne del af "Danmarks hovedstad frem mod 2030’ bliver vedtaget og bliver en ralitiet. 

Tilmeld dig vores facebook gruppe, hvor der løbende kommer info og andet.
https://www.facebook.com/groups/425129768263600/

Kolonihaveforbundet fortæller her om sagen: https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/regeringen-oensker-at-flytte-kolonihaveomraader/

Regeringsudspillet: https://www.regeringen.dk/nyheder/danmarks-hovedstad-initiativer-til-styrkelse-af-hovedstadsomraadet/


Jimmie Steinbeck / frivillig kolonihaveejer    Kontakt forfatteren af dette andragende